Shigehiro Irie

@tachimukau_irie

download

Title History

 • KO-D 6 man tag team titles w Keisuke Ishii & Soma Takao defeating KUDO, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi (March 1, 2015);
 • KO-D 6 man tag team titles w Keisuke Ishii & Soma Takao defeating KUDO, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi (April 11, 2015);
 • MIAW heavyweight title winning a battle royal (January 28, 2017);
 • KO-D tag team titles w Kazusada Higuchi defeating Akito & Konosuke Takeshita (May 21, 2017);
 • KO-D Openweight title defeating Konosuke Takeshita (April 29, 2018);

Career History

 • December 23, 2014 – DDT: HARASHIMA defeated Shigehiro Irie to retain the KO-D Openweight title.
 • December 31, 2014 – BJW/DDT/K-DOJO: Makoto Oishi & Shiori Asahi defeated Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao) in the 1st round.
 • January 2, 2015 – AJPW: SUSHI, Ultimo Dragon & Zeus defeated Akebono, Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie.
 • January 3, 2015 – AJPW: Akebono, Shigehiro Irie & Shuji Ishikawa defeated Jun Akiyama, SUSHI & Takao Omori.
 • January 3, 2015 – DDT: Michael Nakazawa vs. Shigehiro Irie ended in a time limit draw. Bernard Ackah, DJ Nira, Golden Storm Riders (Daisuke Sasaki, Kota Ibushi & Suguru Miyatake), Gota Ihashi, Michael Nakazawa, Saki Akai, Shunma Katsumata, Shuten Doji (KUDO, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi), Smile Squash (Akito, HARASHIMA & Yasu Urano), Super Sasadango Machine & Tomomitsu Matsunaga defeated Brahman Brothers (Brahman Kei & Brahman Shu), Gorgeous Matsuno, Happy Motel (Antonio Honda, Konosuke Takeshita, Tetsuya Endo), Hoshitango, Kota Umeda, Makoto Oishi, MIKAMI, Shuji Ishikawa, T2Hide (Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi & Toru Owashi), Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao) & Yoshihiko.
 • January 10, 2015 – AJPW: Akebono & Shigehiro Irie defeated Antonio Honda & SUSHI.
 • January 11, 2015 – DDT: Golden Storm Riders (Daisuke Sasaki & Kota Ibushi) defeated Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • January 12, 2015 – AJPW: Jun Akiyama & Shigehiro Irie defeated Xceed (Go Shiozaki & Yohei Nakajima).
 • January 12, 2015 – DDT: Shuten Doji (KUDO, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • January 18, 2015 – DDT: Shigehiro Irie defeated DJ Nira.
 • January 25, 2015 – DDT: MIKAMI & Shuji Ishikawa defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) and Golden Storm Riders (Daisuke Sasaki & Suguru Miyatake) in a 3-way tag team match.
 • February 1, 2015 – DDT: Shigehiro Irie defeated Suguru Miyatake.
 • February 7, 2015 – AJPW: Shigehiro Irie & The Bodyguard defeated Xceed (Kento Miyahara & Yohei Nakajima).
 • February 8, 2015 – AJPW: Keisuke Ishii & Shigehiro Irie defeated Masanobu Fuchi & Naoya Nomura.
 • February 9, 2015 – AJPW: Evolution (Joe Doering & Suwama) defeated Akebono & Shigehiro Irie.
 • February 11, 2015 – AJPW: Naoya Nomura & Shigehiro Irie defeated Masanobu Fuchi & Yuma Aoyagi.
 • February 15, 2015 – DDT: Jun Kasai & Sanshiro Takagi defeated Golden Storm Riders (Daisuke Sasaki & Suguru Miyatake) and Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) and MIKAMI & Shuji Ishikawa in a 4-way tag team TLC match.
 • February 20, 2015 – AJPW: Shigehiro Irie defeated Naoya Nomura.
 • February 21, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) & MIKAMI defeated Shuten Doji (KUDO, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) & Tomomitsu Matsunaga.
 • February 28, 2015 – DDT: Kota Ibushi, KUDO & Sanshiro Takagi defeated Antonio Honda, HARASHIMA & Shigehiro Irie.
 • March 1, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Shuten Doji (KUDO, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) to win the KO-D 6 man tag team titles.
 • March 3, 2015 – DDT: Sanshiro Takagi, Shigehiro Irie & Toru Owashi defeated Hiroshi Fukuda, Jiro Kuroshio & Madoka in a death match.
 • March 14, 2015 – AJPW: Akebono, Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie defeated Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) & Ultimo Dragon.
 • March 15, 2015 – DDT: Smile Squash (Akito & HARASHIMA) defeated Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • March 21, 2015 – DDT: Shuten Doji (KUDO, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) to win the KO-D 6 man tag team titles.
 • March 29, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Shuten Doji (KUDO & Yukio Sakaguchi) to become #1 contenders for the KO-D tag team titles.
 • April 4, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) & Tomomitsu Matsunaga defeated Strong BJ (Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi) & Kazuki Hashimoto.
 • April 8, 2015 – Ice Ribbon: Keisuke Ishii & Kurumi defeated Hamuko Hoshi & Shigehiro Irie.
 • April 10, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Golden Storm Riders (Daisuke Sasaki, Kota Ibushi & Suguru Miyatake).
 • April 11, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Shuten Doji (KUDO, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) to win the KO-D 6 man tag team titles.
 • April 12, 2015 – DDT: Shigehiro Irie & Yuto Aijima defeated Sanshiro Takagi & Suguru Miyatake.
 • April 19, 2015 – DDT: Konosuke Takeshita, Kota Ibushi, Makoto Oishi & Shunma Katsumata defeated Brother Tommy, Sanshiro Takagi, Shigehiro Irie & Toru Owashi.
 • April 25, 2015 – DDT: HARASHIMA, Kota Ibushi & KUDO defeated Kazusada Higuchi, Konosuke Takeshita & Shigehiro Irie.
 • April 25, 2015 – Nico Nico Super-Conference: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Hoshitango & Kouki Iwasaki.
 • April 25, 2015 – AJPW: Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato), Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) & Masanobu Fuchi defeated Xceed (Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima), SUSHI, Ultimo Dragon & Yoshinobu Kanemaru.
 • April 26, 2015 – Nico Nico Super-Conference: Shigehiro Irie defeated Super Sasadango Machine.
 • April 29, 2015 – DDT: Strong BJ (Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi) defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) to retain the KO-D tag team titles.
 • May 4, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Smile Squash (Akito, HARASHIMA & Yasu Urano) to retain the KO-D 6 man tag team titles.
 • May 5, 2015 – DDT: Golden Storm Riders (Daisuke Sasaki, Kota Ibushi & Suguru Miyatake) defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • May 10, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Antonio Honda & Hiroshi Fukuda.
 • May 17, 2015 – DDT: Akito defeated Shigehiro Irie in a last man standing match to retain the Extreme title.
 • May 24, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Makoto Oishi, MIKAMI & Tomoya.
 • May 31, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Golden Storm Riders (Daisuke Sasaki, Kota Ibushi & Suguru Miyatake) to retain the KO-D 6 man tag team titles.
 • June 12, 2015 – DDT: Shigehiro Irie defeated Yasu Urano in the 1st round.
 • June 13, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki.
 • June 14, 2015 – DDT: Kazusada Higuchi defeated Shigehiro Irie in the 2nd round of the King Of DDT tournament.
 • June 21, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated T2Hide (Kazuki Hirata & Sanshiro Takagi).
 • June 27, 2015 – DDT: Shigehiro Irie defeated Nobuhiro Tsurumaki.
 • June 28, 2015 – DDT: Hoshitango, Shigehiro Irie, Shunma Katsumata & Tomomitsu Matsunaga defeated T2Hide (Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi & Toru Owashi) & Saki Akai.
 • July 2, 2015 – DDT: Smile Squash (HARASHIMA & Yasu Urano) defeated T2Hide (Kazuki Hirata & Sanshiro Takagi) and Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao) and Hiroshi Fukuda & Konosuke Takeshita in a 4-way falls count anywhere tag team match.
 • July 5, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Shuten Doji (KUDO & Yukio Sakaguchi).
 • July 11, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Shuten Doji (KUDO, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) to retain the KO-D 6 man tag team title.
 • July 12, 2015 – DDT: Akito & Konosuke Takeshita defeated Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie.
 • July 19, 2015 – DDT: Yukio Sakaguchi defeated Shigehiro Irie.
 • July 22, 2015 – DDT: Kazusada Higuchi & Toru Owashi defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) and Antonio Honda & Hiroshi Fukuda in a 3-way tag team match.
 • July 25, 2015 – AJPW: Akebono, Genichiro Tenryu & Ultimo Dragon defeated Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) & Shigehiro Irie.
 • July 26, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Danshoku Dino, Makoto Oishi & Shunma Katsumata.
 • August 1, 2015 – DDT: Danshoku Dino & Saki Akai vs. Smile Squash (Akito & HARASHIMA) vs. Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) ended in a no contest.
 • August 2, 2015 – DDT: Antonio Honda defeated Daisuke Sasaki and Konosuke Takeshita and Shigehiro Irie and Yasu Urano in a 5-way match.
 • August 3, 2015 – DDT: Shigehiro Irie defeated Daisuke Sasaki and Gran Pasho Mask #4 and Yuko Miyamoto in a 4-way hardcore rules match.
 • August 5, 2015 – DDT: Keisuke Ishii defeated Shigehiro Irie in the 1st round.
 • August 8, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Makoto Oishi & Shunma Katsumata.
 • August 10, 2015 – DDT: HARASHIMA, Konosuke Takeshita & KUDO defeated Kazusada Higuchi, Shigehiro Irie & Yukio Sakaguchi.
 • August 15, 2015 – AJPW: Shigehiro Irie & Taiyo Kea defeated Evolution (Hikaru Sato & Suwama).
 • August 16, 2015 – AJPW: Shigehiro Irie & The Bodyguard defeated KENSO & Yutaka Yoshie.
 • August 17, 2015 – AJPW: Shigehiro Irie defeated Jake Lee.
 • August 23, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Danshoku Dino, Ken Ohka & Super Sasadango Machine to retain the KO-D 6 man tag team title.
 • August 29, 2015 – AJPW: The Big Guns (The Bodyguard & Zeus) & Shigehiro Irie defeated Evolution (Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Suwama).
 • August 30, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Smile Squash (Akito, HARASHIMA & Yasu Urano) to retain the KO-D 6 man tag team title.
 • September 5, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Akito & Makoto Oishi.
 • September 6, 2015 – DDT: Shigehiro Irie defeated Danshoku Dino.
 • September 13, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated #OhkaEmpire (Danshoku Dino, Ken Ohka & Super Sasadango Machine) in a tag team elimination match.
 • September 17, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Happy Motel (Antonio Honda & Hiroshi Fukuda).
 • September 19, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated HARASHIMA, Konosuke Takeshita & Yukio Sakaguchi.
 • September 20, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Konosuke Takeshita & Kota Umeda.
 • September 21, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Happy Motel (Antonio Honda, Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo).
 • September 23, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Chikara & Yumehito Imanari.
 • September 27, 2015 – DDT: #OhkaEmpire (Danshoku Dino, Ken Ohka & Super Sasadango Machine) defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) to win the KO-D 6 man tag team title.
 • October 7, 2015 – DDT: Smile Squash (Akito, HARASHIMA & Yasu Urano) defeated Golden Storm Riders (Daisuke Sasaki, Kota Ibushi & Suguru Miyatake) and Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) and Pigging2015 (Gota Ihashi, Kouki Iwasaki & Tomomitsu Matsunaga) in a 4-way tag team match.
 • October 11, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Happy Motel (Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) & Kota Umeda.
 • October 18, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Ryota Nakatsu, Suguru Miyatake & Tomomitsu Matsunaga.
 • October 21, 2015 – AJPW: Shigehiro Irie defeated Yuma Aoyagi.
 • October 25, 2015 – DDT: Konosuke Takeshita vs. Shigehiro Irie ended in a time limit draw in a dark match.
 • October 31, 2015 – DDT: Daisuke Sasaki defeated Akito and Shigehiro Irie in a 3-way match.
 • November 1, 2015 – DDT: Smile Squash (Akito & HARASHIMA) defeated Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • November 3, 2015 – DDT: Daisuke Sasaki defeated HARASHIMA and Kazusada Higuchi and Shigehiro Irie in a 4-way match.
 • November 8, 2015 – DDT: Shigehiro Irie defeated Makoto Oishi.
 • November 14, 2015 – DDT: Kazusada Higuchi & Yuji Okabayashi defeated Shigehiro Irie & Suguru Miyatake.
 • November 15, 2015 – AJPW: Atsushi Aoki & Shigehiro Irie defeated Keiichi Sato & Yoshinobu Kanemaru.
 • November 21, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Happy Motel (Hiroshi Fukuda & Tetsuya Endo).
 • November 22, 2015 – DDT: Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Masa Takanashi & Tomomitsu Matsunaga.
 • November 23, 2015 – DDT: Shuten Doji (Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) defeated Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • November 24, 2015 – AJPW: Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie defeated KENSO & Osamu Nishimura.
 • November 25, 2015 – AJPW: Kento Miyahara & Suwama defeated Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie.
 • November 28, 2015 – DDT: Yuji Okabayashi defeated Shigehiro Irie.
 • November 29, 2015 – DDT: Kazuki Hirata & Shigehiro Irie defeated Kouki Iwasaki & Soma Takao.
 • December 1, 2015 – AJPW: Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie defeated Naoya Nomura & Yuma Aoyagi.
 • December 2, 2015 – AJPW: Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) defeated Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie.
 • December 3, 2015 – AJPW: Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie defeated SUSHI & Ultimo Dragon.
 • December 5, 2015 – AJPW: The Big Guns (The Bodyguard & Zeus) defeated Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie.
 • December 6, 2015 – AJPW: Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie defeated Hoshitango & Shuji Ishikawa.
 • December 12, 2015 – DDT: Shigehiro Irie & Yuji Okabayashi defeated HARASHIMA & Ken Ohka in the semi-finals.
 • December 13, 2015 – DDT: Konosuke Takeshita & Shigehiro Irie defeated HARASHIMA & Yukio Sakaguchi.
 • December 13, 2015 – BJW: Shigehiro Irie & Yuji Okabayashi defeated Hideyoshi Kamitani & Yoshihisa Uto.
 • December 15, 2015 – AJPW: Shigehiro Irie & Shuji Ishikawa defeated NEXTREAM (Jake Lee & Kento Miyahara).
 • December 17, 2015 – Toru Owashi Produce: T2Hide (Kazuki Hirata & Sanshiro Takagi), Madoka & Makoto Oishi defeated Abdullah Kobayashi, Golden Pine, Mascara Garera Jr & Shigeko Deluxe.
 • December 20, 2015 – DDT: Shigehiro Irie defeated HARASHIMA and Konosuke Takeshita and Yukio Sakaguchi in a 4-way match.
 • December 23, 2015 – DDT: Happy Motel (Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) defeated Shigehiro Irie & Yuji Okabayashi to win the tournament and vacant KO-D tag team titles.
 • December 29, 2015 – DDT: HARASHIMA, Ken Ohka & Shigehiro Irie defeated Antonio Honda, Keisuke Ishii & Sanshiro Takagi.
 • December 31, 2015 – BJW/DDT/K-DOJO: Daisuke Sekimoto & Konosuke Takeshita vs. Hideyoshi Kamitani & Shigehiro Irie in the 1st round ended in a time limit draw. Daisuke Sekimoto & Konosuke Takeshita defeated Hideyoshi Kamitani & Shigehiro Irie in the 1st round.
 • January 3, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated DJ Nira & Tetsuya Endo.
 • January 3, 2016 – AJPW: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Masanobu Fuchi, SUSHI & SUSHI Kozou.
 • January 10, 2016 – AJPW: Shigehiro Irie defeated Keiichi Sato.
 • January 10, 2016 – DDT: Isami Kodaka & Masa Takanashi defeated Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • January 11, 2016 – DDT: Danshoku Dino & Mizuki Watase vs. Keisuke Ishii & Shigehiro Irie ended in a no contest.
 • January 16, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Smile Squash (HARASHIMA & Yasu Urano) and Shuten Doji (Kota Umeda & Yukio Sakaguchi) in a 3-way tag team match.
 • January 23, 2016 – DDT: Yankee Two Kenju (Isami Kodaka & Yuko Miyamoto) defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) to retain the All Asia tag team titles.
 • January 31, 2016 – DDT: Shigehiro Irie defeated HARASHIMA and Kazusada Higuchi and Yukio Sakaguchi in a 4-way match.
 • February 7, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Smile Squash (Akito & HARASHIMA) and Isami Kodaka & Ryota Nakatsu in a 3-way tag team match.
 • February 11, 2016 – DDT: Smile Squash (Akito, HARASHIMA & Yasu Urano) defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • February 12, 2016 – AJPW: Shigehiro Irie, Shuji Ishikawa & Ultimo Dragon defeated Jun Akiyama, Masanobu Fuchi & Takao Omori.
 • February 13, 2016 – AJPW: Shigehiro Irie & Yohei Nakajima defeated Masanobu Fuchi & Yuma Aoyagi.
 • February 14, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Smile Squash (Akito & HARASHIMA) & Tomomitsu Matsunaga.
 • February 16, 2016 – AJPW: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) & Takao Omori defeated Masanobu Fuchi, Yohei Nakajima & Zeus.
 • February 20, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Smile Squash (HARASHIMA & Yasu Urano).
 • February 21, 2016 – AJPW: Shigehiro Irie defeated Naoya Nomura.
 • February 28, 2016 – DDT: HARASHIMA defeated Shigehiro Irie to become #1 contender for the KO-D Openweight title.
 • March 1, 2016 – DDT: Antonio Honda, Kazusada Higuchi, Ken Ohka & Shigehiro Irie defeated Hiroshi Fukuda, Madoka, Mineo Fujita & Tsutomu Oosugi.
 • March 5, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Shuten Doji (Kota Umeda & Yukio Sakaguchi).
 • March 6, 2016 – DDT: Shigehiro Irie defeated Kouki Iwasaki.
 • March 12, 2016 – AJPW: Shigehiro Irie defeated Yuma Aoyagi.
 • March 13, 2016 – DDT: Smile Squash (HARASHIMA & Yasu Urano) & Gorgeous Matsuno defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) & Kouki Iwasaki.
 • March 19, 2016 – AJPW: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Kotaro Nasu & SUSHI.
 • March 21, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Smile Squash (Akito & Yasu Urano) and World’s Cutest Tag Team (Candice LaRae & Joey Ryan) in a 3-way tag team match.
 • March 26, 2016 – Kenji Takeshima Produce: Shigehiro Irie defeated Makoto Renka.
 • March 26, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Mizuki Watase & Super Sasadango Machine.
 • March 27, 2016 – DDT: HARASHIMA & Konosuke Takeshita defeated Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao). Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated T2Hide (Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi & Toru Owashi).
 • April 2, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeats Shuten Doji (Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) & Kota Umeda.
 • April 3, 2016 – DDT: Super Sasadango Machine defeated Shigehiro Irie to retain the Extreme title.
 • April 8, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Kenshin Chikano, Kota Umeda & Yukio Sakaguchi.
 • April 9, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Kitai Kubo & Tomomitsu Matsunaga.
 • April 10, 2016 – DDT: Smile Squash (Akito, HARASHIMA & Yasu Urano) defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • April 16, 2016 – DDT: Shuten Doji (Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) & Tomomitsu Matsunaga defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • April 17, 2016 – DDT: T2Hide (Sanshiro Takagi & Shigehiro Irie) defeated Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • April 24, 2016 – DDT: Smile Squash (Akito & Yasu Urano) defeats Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) and Shuten Doji (Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) in a 3-way tag team match to retain the 6 man tag team titles.
 • April 29, 2016 – DDT: #OhkaEmpire (Danshoku Dino, Ken Ohka & Super Sasadango Machine) defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • May 3, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Happy Motel (Antonio Honda & Konosuke Takeshita) & Gorgeous Matsuno.
 • May 4, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Kazusada Higuchi & Shunma Katsumata.
 • May 5, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) defeated Shuten Doji (Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi).
 • May 7, 2016 – AJPW: Jun Akiyama, Shigehiro Irie & Taishi Takizawa defeated Hiroshi Fukuda, Masanobu Fuchi & Saburo Inematsu.
 • May 8, 2016 – DDT: Smile Squash (Akito, HARASHIMA & Yasu Urano) defeated Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao).
 • May 11, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Guanchulo, Kazusada Higuchi & Nobuhiro Shimatani.
 • May 14, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Guanchulo, Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki.
 • May 15, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Shunma Katsumata to win the KO-D 6 man tag team titles.
 • May 21, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Akito, Kazuki Hirata & Yukihiro Abe.
 • May 22, 2016 – DDT: T2Hide (Sanshiro Takagi & Toru Owashi) & Jinsei Shinzaki defeated Kazusada Higuchi, Shigehiro Irie & Super Sasadango Machine.
 • May 25, 2016 – AJPW: Isami Kodaka, Kazuhiro Tamura, Takao Omori & Yuko Miyamoto defeated AJ Ranger Blue (Yuma Aoyagi), AJ Ranger Green (Shigehiro Irie), AJ Ranger Red (Yohei Nakajima) & AJ Ranger White (Jun Akiyama).
 • May 29, 2016 – DDT: Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeated Smile Squash (Akito, HARASHIMA & Yasu Urano) to retain the KO-D 6 man tag team titles.
 • June 5, 2016 – DDT: Shuten Doji (Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) defeated Gota Ihashi & Shigehiro Irie. Shigehiro Irie defeated Yukio Sakaguchi in the 1st round.
 • June 9, 2016 – AJPW: Jun Akiyama & Shigehiro Irie defeated Koji Iwamoto & Takao Omori.
 • June 11, 2016 – DDT: Happy Motel (Hiroshi Fukuda & Tetsuya Endo) defeated Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie.
 • June 12, 2016 – DDT: Shigehiro Irie defeated Kazusada Higuchi in the 1st round.
 • June 18, 2016 – DDT: Antonio Honda, Kazusada Higuchi & Soma Takao defeated HARASHIMA, Kota Umeda & Shigehiro Irie.
 • June 19, 2016 – DDT: Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie defeated Shuten Doji (Kota Umeda & Yukio Sakaguchi).
 • June 26, 2016 – DDT: Shuji Ishikawa defeated Shigehiro Irie in the semi-finals.
 • July 3, 2016 – DDT: Danshoku Dino, Shigehiro Irie & Yuto Aijima defeated T2Hide (Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi & Toru Owashi).
 • July 9, 2016 – DDT: Soma Takao defeated Shigehiro Irie.
 • July 10, 2016 – DDT: DAMNATION (Daisuke Sasaki & Mad Polly) defeated Mizuki Watase & Shigehiro Irie.
 • July 17, 2016 – DDT: Shigehiro Irie & Yukio Sakaguchi defeated HARASHIMA & Keisuke Ishii.
 • August 4, 2016 – IWA Mid-South: Reed Bentley defeated Shigehiro Irie.
 • August 6, 2016 – HPW: Shigehiro Irie defeated JKO.
 • August 11, 2016 – IWA Mid-South: Shigehiro Irie defeated John Wayne Murdoch.
 • August 19, 2016 – AAW: Chris Hero defeated Shigehiro Irie.
 • August 26, 2016 – AIW: Eddie Kingston defeated Shigehiro Irie.
 • August 30, 2016 – IWA Mid-South: Matt Tremont defeated Shigehiro Irie.
 • September 1, 2016 – AAW: Colt Cabana defeated Shigehiro Irie.
 • September 10, 2016 – RPW: Corey Hollis & John Skyler defeated Daniel Eads & Shigehiro Irie to retain the tag team titles.
 • September 15, 2016 – IWA Mid-South: Shane Mercer defeated Shigehiro Irie.
 • September 23, 2016 – AIW: Tracy Williams defeated Shigehiro Irie.
 • September 24, 2016 – AWS: Tyler Bateman defeated Shigehiro Irie to retain the AWS heavyweight title.
 • September 30, 2016 – FW: Joey Ryan defeated Shigehiro Irie.
 • October 6, 2016 – IWA Mid-South: Chris Hero defeated Kongo Kong and Shigehiro Irie in a 3-way elimination match.
 • November 6, 2016 – DDT: Konosuke Takeshita & Shigehiro Irie defeated HARASHIMA & Yukio Sakaguchi.
 • November 20, 2016 – Dotonbori Pro: Shigehiro Irie defeated Masao Ando.
 • November 23, 2016 – DDT: Antonio Honda, Dick Togo & Shigehiro Irie defeated Shuten Doji (KUDO & Masahiro Takanashi) & Tomomitsu Matsunaga.
 • November 26, 2016 – DDT: Shigehiro Irie & Yasu Urano defeated New Wrestling Aidoru (Makoto Oishi & MAO).
 • November 27, 2016 – DDT: HARASHIMA, Sanshiro Takagi & Shigehiro Irie defeated Akito, Kazusada Higuchi & Yoshihiro Takayama.
 • December 4, 2016 – DDT: Shigehiro Irie, Yasu Urano & Yuni defeated New Wrestling Aidoru (Makoto Oishi, MAO & Shunma Katsumata).
 • December 10, 2016 – DDT: Smile Squash (HARASHIMA & Yasu Urano) defeated Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie.
 • December 11, 2016 – DDT: Shigehiro Irie & Yoshihiro Takayama defeated Smile Squash (Akito & HARASHIMA).
 • December 17, 2016 – DDT: Smile Squash (Akito, HARASHIMA & Yasu Urano) defeated Shigehiro Irie, Tomomitsu Matsunaga & Toru Owashi.
 • December 18, 2016 – DDT: HARASHIMA defeated Danshoku Dino and Konosuke Takeshita and Shigehiro Irie in a 4-way match.
 • December 23, 2016 – DDT: Shigehiro Irie & Yoshihiro Takayama defeated Smile Squash (HARASHIMA & Yasu Urano).
 • December 25, 2016 – DDT: HARASHIMA defeated Shigehiro Irie to retain the KO-D Openweight title.
 • December 31, 2016 – AJPW/BJW/DDT/K-DOJO/W-1: Kengo Mashimo & Shigehiro Irie defeated Kouki Iwasaki & Naoya Nomura in the 1st round. Daichi Hashimoto & Yukio Sakaguchi defeated Kengo Mashimo & Shigehiro Irie in the 2nd round.
 • January 2, 2017 – AJPW: Shigehiro Irie was in the battle royal won by Takao Omari.
 • January 3, 2017 – DDT: Shigehiro Irie & Yasu Urano defeated Danshoku Dino & Keisuke Ishii.
 • January 7, 2017 – DDT: Mike Bailey and Shigehiro Irie defeated Mad Paulie in a 3-way match by disqualification.
 • January 8, 2017 – DDT: HARASHIMA, Soma Takao & Yoshihiro Takayama defeated Kengo Takai, Konosuke Takeshita & Shigehiro Irie.
 • January 10, 2017 – CWE: Shigehiro Irie defeated Jacob Creed.
 • January 11, 2017 – CWE: Chase Owens defeated Shigehiro Irie.
 • January 12, 2017 – CWE: Shigehiro Irie defeated Travis Cole.
 • January 13, 2017 – CWE: Danny Duggan defeated Shigehiro Irie.
 • January 14, 2017 – CWE: ACH defeated Shigehiro Irie.
 • January 15, 2017 – CWE: Shigehiro Irie defeated Dylan Knight.
 • January 16, 2017 – CWE: Shigehiro Irie defeated Mr. Grim.
 • January 17, 2017 – CWE: Shane Sabre defeated Shigehiro Irie.
 • January 18, 2017 – CWE: AJ Sanchez defeated Shigehiro Irie.
 • January 19, 2017 – CWE: Shigehiro Irie defeated TW3.
 • January 20, 2017 – CWE: Mentallo defeated Shigehiro Irie.
 • January 21, 2017 – CWE: Tyler Colton defeated Shigehiro Irie.
 • January 25, 2017 – Rockstar Pro: Dave Crist defeated Shigehiro Irie.
 • January 26, 2017 – IWA Mid-South: Aaron Williams defeated Shigehiro Irie.
 • January 28, 2017 – MIAW: Shigehiro Irie wins a battle royal to win the vacant heavyweight title. Shigehiro Irie defeated Ruff Crossing to retain the heavyweight title.
 • February 11, 2017 – CZW: Joe Gacy defeated Shigehiro Irie to retain the world heavyweight title.
 • February 15, 2017 – Rockstar Pro: OI4K (Dave Crist & Jake Crist) & Shigehiro Irie defeated Scarlet And Graves (Dezmond Xavier & Zachary Wentz) & Clayton Jackson.
 • February 16, 2017 – IWA Mid-South: OI4K (Dave Crist & Jake Crist) defeated NVD (Hy-Zaya & Shane Mercer) and Kongo Kong & Shigehiro Irie and Mance Warner & Ray Waddell in a 4-way tag team match.
 • February 17, 2017 – BCW: Shigehiro Irie defeated Joey Owens.
 • February 19, 2017 – Glory Pro: Shigehiro Irie defeated Curt Stallion in the semi-finals. Jason Kincaid defeated Ethan Page, Paco Gonzalez and Shigehiro Irie in a 4-way match to win the Crown Of The Glory title.
 • February 22, 2017 – Rockstar Pro: Shigehiro Irie defeated Aaron Williams.
 • February 24, 2017 – LPW: Chris Black defeated Ruff Crossing,d Lio Rush and Shigehiro Irie in a 4-way match to win the heavyweight title.
 • March 2, 2017 – ZERO1 USA: Shank Barzini defeated Shigehiro Irie to retain the heavyweight title.
 • March 4, 2017 – MIAW: Ruff Crossing defeated Shigehiro Irie to win the heavyweight title.
 • March 20, 2017 – DDT: Shigehiro Irie defeated Mike Bailey.
 • March 25, 2017 – DDT: New Wrestling Aidoru (Makoto Oishi, MAO & Shunma Katsumata) defeated Joey Ryan, Mike Bailey & Shigehiro Irie to retain the KO-D 6 man tag team title.
 • March 26, 2017 – DDT: Smile Squash (HARASHIMA, Soma Takao & Yasu Urano) defeated Guanchulo, Mike Bailey & Shigehiro Irie.
 • April 1, 2017 – DDT: Shigehiro Irie & Toru Owashi defeated New Wrestling Aidoru (Makoto Oishi & Shunma Katsumata).
 • April 8, 2017 – DDT: KUDO vs. Shigehiro Irie ended in a time limit draw.
 • April 9, 2017 – DDT: Smile Squash (HARASHIMA & Soma Takao) defeated Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie.
 • April 11, 2017 – DDT: Shigehiro Irie, Yoshihiro Takayama & Yuto Aijima defeated Smile Squash (HARASHIMA & Yasu Urano) & Akebono.
 • April 12, 2017 – DDT: DAMNATION (Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo) defeated Antonio Honda & Shigehiro Irie.
 • April 22, 2017 – DDT: T2Hide (Kazuki Hirata & Sanshiro Takagi) defeated Mike Bailey & Shigehiro Irie.
 • April 23, 2017 – DDT: Shigehiro Irie defeated Mizuki Watase.
 • April 29, 2017 – DDT: Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie defeated HARASHIMA & Mike Bailey.
 • April 30, 2017 – DDT: ALL OUT (Akito & Konosuke Takeshita) defeated Smile Squash (HARASHIMA & Soma Takao) and Mizuki Watase & Sanshiro Takagi and Gota Ihashi & Shigehiro Irie in a 4-way, tag team falls count anywhere match.
 • May 3, 2017 – DDT: Shigehiro Irie & Yoshihiro Takayama defeated ALL OUT (Akito & Konosuke Takeshita).
 • May 4, 2017 – DDT: Mad Paulie defeated Shigehiro Irie.
 • May 6, 2017 – DDT: DAMNATION (Daisuke Sasaki & Mad Paulie) defeated Antonio Honda & Shigehiro Irie.
 • May 7, 2017 – Dotonbori Pro: Hideaki Sumi, HUB, Magnitude Kishiwada & Takaku Fuke defeated Shigehiro Irie, Tadasuke, TORU & Yuto Kikuchi.
 • May 13, 2017 – DDT: ALL OUT (Akito & Konosuke Takeshita) & Nobuhiro Shimatani) defeated Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie in the 1st round.
 • May 14, 2017 – DDT: Danshoku Dino & Royce Isaacs vs. Shigehiro Irie & Toru Owashi ended in a no contest.
 • May 21, 2017 – DDT: Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie defeated ALL OUT (Akito & Konosuke Takeshita) to win the vacant KO-D tag titles.
 • May 28, 2017 – DDT: DAMNATION (Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa & Tetsuya Endo) defeated Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie.
 • June 2, 2017 – DDT: Shigehiro Irie defeated Mad Paulie in the 1st round.
 • June 4, 2017 – DDT: Shigehiro Irie defeats Keisuke Ishii in the 2nd round.
 • June 10, 2017 – DDT: Smile Squash (HARASHIMA & Soma Takao) defeated Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie.
 • June 11, 2017 – DDT: Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie defeated Smile Squash (HARASHIMA & Soma Takao) to retain the KO-D tag titles.
 • June 17, 2017 – DDT: Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie defeated Shuten Doji (KUDO & Masahiro Takanashi).
 • June 18, 2017 – DDT: Mike Bailey & Shigehiro Irie defeated Smile Squash (HARASHIMA & Soma Takao).
 • June 25, 2017 – DDT: HARASHIMA defeated Shigehiro Irie in the semi-finals of the King Of DDT tournament.
 • July 2, 2017 – DDT: Shuten Doji (KUDO, Masahiro Takanashi & Yukio Sakaguchi) defeated Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie.
 • July 8, 2017 – DDT: Shuten Doji (KUDO & Yukio Sakaguchi) defeated Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie.
 • July 9, 2017 – DDT: Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie defeated Shuten Doji (KUDO & Yukio Sakaguchi) to retain the KO-D tag titles.
 • July 13, 2017 – DDT: Kazusada Higuchi, Ken Ohka & Shigehiro Irie defeated Makoto Oishi, Mizuki Watase & Trans Am Hiroshi.
 • July 15, 2017 – DDT: Shuten Doji (KUDO & Masahiro Takanashi) defeated Rekka & Shigehiro Irie.
 • July 16, 2017 – DDT: Konosuke Takeshita & Shigehiro Irie defeated Big Boss MA-G-MA & Black Buffalo.
 • July 17, 2017 – Michinoku Pro Special: GAINA, Kazuaki Mihara, Shigehiro Irie & Taro Nohashi defeated Billy Ken Kid, Dick Togo, HUB & Tsubasa.
 • July 23, 2017 – DDT: Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie defeated DAMNATION (Mad Paulie & Shuji Ishikawa) to retain the KO-D tag titles.
 • July 24, 2017 – DDT: Antonio Honda & HARASHIMA defeated Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie.
 • July 30, 2017 – DDT: Shigehiro Irie defeated Rekka.
 • July 31, 2017 – DDT: Smile Squash (HARASHIMA, Soma Takao, Yasu Urano & Yuko Miyamoto) defeated Dave Crist, Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie.
 • August 1, 2017 – DDT: Dave Crist & Shigehiro Irie defeated Nobuhiro Shimatani & Yuko Miyamoto in a tag team bull rope match.
 • August 2, 2017 – DDT: Makoto Oishi defeated Shigehiro Irie.
 • August 3, 2017 – DDT: Manabu Soya, Shigehiro Irie & Yuji Okabayashi defeated ALL OUT (Akito, Diego & Konosuke Takeshita).
 • August 5, 2017 – DDT: Akito, Shigehiro Irie & Tetsuya Endo defeated Daisuke Sasaki, HARASHIMA & Konosuke Takeshita.
 • August 11, 2017 – Kansai Pro-Wrestling Collection: Kuuga, Magnitude Kishiwada & Masato Tanaka defeated Daisuke Sekimoto, Shigehiro Irie & TORU.
 • August 13, 2017 – DDT: KAZMA SAKAMOTO & Minoru Fujita defeated Shigehiro Irie & Shinichiro Tominaga.
 • August 20, 2017 – DDT: HARASHIMA & Naomichi Marufuji defeated Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie to win the KO-D tag team titles.
 • August 25, 2017 – DDT: Shigehiro Irie defeated Kazusada Higuchi.
 • August 27, 2017 – Dramatic Arms Attack!: Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie defeated Shuten Doji (KUDO & Masahiro Takanashi).
 • September 2, 2017 – DDT: Antonio Honda, Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie defeated Hoshitango, Kazuki Hirata & Toru Owashi.
 • September 5, 2017 – AJPW: Danny Jones, Massimo & Shigehiro Irie defeated Fuminori Abe, Minoru Tanaka & TAJIRI.
 • September 7, 2017 – DDT: Shigehiro Irie defeated Yuki Ino.
 • September 9, 2017 – DDT: Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie defeated Smile Squash (HARASHIMA & Soma Takao).
 • September 10, 2017 – DDT: Shuten Doji (KUDO, Masahiro Takanashi & Yukio Sakaguchi) defeated Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie.
 • September 13, 2017 – DDT: DAMNATION (Daisuke Sasaki & Mad Paulie) defeated Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie.
 • September 16, 2017 – DDT: Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie defeated MAO & Mike Bailey.
 • September 17, 2017 – DDT: Mike Bailey & Shigehiro Irie defeated Kouki Iwasaki & Yukio Sakaguchi.
 • September 18, 2017 – DDT: Shigehiro Irie defeated Soma Takao.
 • September 21, 2017 – IWA Mid-South: Larry D defeated Shigehiro Irie.
 • September 22, 2017 – FW: Space Monkey defeated Dingo, Everett Connors, Gringo Loco, Gyasi, JGeorge, Kobe Durst and Shigehiro Irie in a 8-way match to become #1 contender for the FW title.
 • September 27, 2017 – Rockstar Pro: Trey Miguel defeated Shigehiro Irie to retain the Rockstar Pro title.
 • September 28, 2017 – IWA Mid-South: Shigehiro Irie defeated Mance Warner.
 • October 4, 2017 – Rockstar Pro: Shigehiro Irie defeated Alex Colon.
 • October 5, 2017 – IWA Mid-South: Aaron Williams defeated Shigehiro Irie to retain the heavyweight title.
 • October 6, 2017 – Rockstar Pro: The Night Ryderz (Aaron Williams, Alex Colon & Dustin Rayz) defeated International Best Friends (Cole Radrick, Craig West & Shigehiro Irie).
 • October 11, 2017 – Rockstar Pro: Dave Crist & Shigehiro Irie defeated The Dirty (Austin Manix & Brandon Edwards).
 • October 12, 2017 – IWA Mid-South: Shigehiro Irie defeated Larry D.
 • October 15, 2017 – Glory Pro: Tyler Matrix defeated Shigehiro Irie, Stephen Wolf and Zema Ion in a 4-way match.
 • October 18, 2017 – Rockstar Pro: Shigehiro Irie defeated Trey Miguel.
 • October 21, 2017 – BLP: Chip Day defeated Shigehiro Irie in the 1st round of the BLP title tournament.
 • October 27, 2017 – FU: Pat Monix defeated Shigehiro Irie to retain the Independent title.
 • October 28, 2017 – PWR: Brian Cage defeated Shigehiro Irie.
 • November 1, 2017 – Rockstar Pro: Shigehiro Irie defeated Cole Radrick.
 • November 2, 2017 – IWA Mid-South: Shigehiro Irie defeated Larry D in a knockout or tapout match.
 • November 3, 2017 – Rockstar Pro: Trey Miguel defeated Homicide and Shigehiro Irie in a 3-way match to retain the Rockstar Pro title.
 • November 11, 2017 – DDT: Keisuke Ishii & Shigehiro Irie defeated Konosuke Takeshita & Yasu Urano.
 • November 12, 2017 – DDT: Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie defeated T2Hide (Kazuki Hirata & Toru Owashi).
 • November 18, 2017 – DDT: Shigehiro Irie defeated Antonio Honda, Masahiro Takanashi and Naomi Yoshimura in a 4-way match.
 • November 19, 2017 – DDT: Mike Bailey & Shigehiro Irie defeated DAMNATION (Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo).
 • November 20, 2017 – DDT: Antonio Honda, Rey Paloma & Shigehiro Irie defeated Danshoku Dino, Keisuke Ishii & Makoto Oishi.
 • November 21, 2017 – DDT: Mike Bailey & Shigehiro Irie defeated Shuten Doji (Kota Umeda & Masahiro Takanashi).
 • November 23, 2017 – DDT: Keisuke Ishii, Ken Ohka, LiLiCo, Makoto Oishi & Super Sasadango Machine defeated T2Hide (Sanshiro Takagi & Toru Owashi), Antonio Honda, Shigehiro Irie & Shiro Koshinaka to retain the KO-D ten man tag team titles.
 • November 25, 2017 – DDT: Mike Bailey & Shigehiro Irie defeated Danshoku Dino & Keisuke Ishii.
 • November 27, 2017 – DDT: Kazusada Higuchi & Toru Owashi defeated Antonio Honda & Shigehiro Irie.
 • December 1, 2017 – DDT: Keisuke Okuda & Shigehiro Irie defeated Daiki Shimomura & Kazusada Higuchi.
 • December 3, 2017 – DDT: ALL OUT (Akito & Konosuke Takeshita) defeated Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie.
 • December 9, 2017 – DDT: DAMNATION (Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo) defeated Shigehiro Irie & Shunma Katsumata.
 • December 10, 2017 – DDT: Shigehiro Irie defeated Yuki Ueno.
 • December 14, 2017 – DDT: Kazusada Higuchi & Shigehiro Irie defeated New Wrestling Aidoru (Makoto Oishi & MAO).
 • December 16, 2017 – DDT: DAMNATION (Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo) defeated Kouki Iwasaki & Shigehiro Irie.
 • December 24, 2017 – DDT: Keisuke Okuda & Shigehiro Irie defeated Daiki Shimomura & Soma Takao.
 • April 1, 2018 – DDT: Shigehiro Irie defeated Akito.
 • April 15, 2018 – DDT: Shigehiro Irie defeated Daisuke Sasaki, Konosuke Takeshita and KUDO in a 4-way match.
 • April 22, 2018 – DDT: Mizuki Watase & Shigehiro Irie defeated ALL OUT (Akito & Konosuke Takeshita).
 • April 29, 2018 – DDT: Shigehiro Irie defeated Konosuke Takeshita to win the KO-D Openweight title.
 • April 30, 2018 – DDT: Jason Kincaid, Mizuki Watase & Shigehiro Irie defeated Antonio Honda, Keisuke Ishii & Kouki Iwasaki.
 • May 1, 2018 – DDT: Keisuke Ishii, Makoto Oishi & Yuki Ueno defeated Jason Kincaid, Mizuki Watase & Shigehiro Irie.
 • May 4, 2018 – DDT: Jason Kincaid, Mizuki Watase & Shigehiro Irie defeated Keisuke Ishii, Kota Umeda & Kouki Iwasaki.
 • May 5, 2018 – DDT: Jason Kincaid, Mizuki Watase & Shigehiro Irie defeated Antonio Honda, Keisuke Ishii & Kota Umeda.
 • May 6, 2018 – DDT: Keisuke Ishii defeated Kazusada Higuchi and Kota Umeda and Shigehiro Irie in a 4-way match.
 • May 8, 2018 – DDT: Keisuke Ishii & KUDO defeated ALL OUT (Konosuke Takeshita & Shunma Katsumata) and Jason Kincaid & Shigehiro Irie in a 3-way tag team match.
 • May 12, 2018 – DDT: Jason Kincaid & Shigehiro Irie defeated Keisuke Ishii & Makoto Oishi.
 • May 12, 2018 – DDT: Shigehiro Irie defeated Kazusada Higuchi and Keisuke Ishii and Kota Umeda in a 4-way match.
 • May 20, 2018 – DDT: Shigehiro Irie defeated Keisuke Ishii to retain the KO-D Openweight title.
 • May 22, 2018 – DDT: ALL OUT (Konosuke Takeshita & Shunma Katsumata) defeated Mizuki Watase & Shigehiro Irie.
 • May 27, 2018 – DDT: Shigehiro Irie defeated Magnitude Kishiwada.
 • May 28, 2018 – DDT: Shigehiro Irie defeated Rekka.
 • June 2, 2018 – DDT: Kazusada Higuchi & Keisuke Ishii defeated ALL OUT (Konosuke Takeshita & Shunma Katsumata) and Mizuki Watase & Shigehiro Irie in a 3-way tag team match.
 • June 3, 2018 – DDT: MAO & Mike Bailey defeated Mizuki Watase & Shigehiro Irie.
 • June 9, 2018 – DDT: Mizuki Watase & Shigehiro Irie defeated Kazusada Higuchi & Makoto Oishi.
 • June 10, 2018 – DDT: DAMNATION (Mad Paulie & Tetsuya Endo) defeated Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki and Mizuki Watase & Shigehiro Irie in a 3-way tag team match.
 • June 12, 2018 – DDT: Mizuki Watase & Shigehiro Irie defeated Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki.
 • June 16, 2018 – DDT: Antonio Honda & Kazusada Higuchi defeated Mizuki Watase & Shigehiro Irie.
 • June 17, 2018 – DDT: Mizuki Watase & Shigehiro Irie defeated Kota Umeda & Yuki Ino.
 • June 24, 2018 – DDT: Shigehiro Irie defeated Kazusada Higuchi to retain the KO-D Openweight title.
 • June 26, 2018 – DDT: Aaron Anders & Antonio Honda defeated HARASHIMA & Kouki Iwasaki and Sammy Guevara & Shigehiro Irie in a 3-way tag team match.
 • June 30, 2018 – DDT: Sammy Guevara & Shigehiro Irie defeated HARASHIMA & Makoto Oishi.
 • July 2, 2018 – DDT: HARASHIMA & Yukio Sakaguchi defeated Mizuki Watase & Shigehiro Irie.
 • July 3, 2018 – DDT: Antonio Honda & HARASHIMA defeated Mizuki Watase & Shigehiro Irie.
 • July 8, 2018 – DDT: DAMNATION (Daisuke Sasaki, Mad Paulie, Soma Takao & Tetsuya Endo) defeated Baliyan Akki, Facade, Sammy Guevara & Shigehiro Irie.
 • July 10, 2018 – DDT: Facade, Sammy Guevara & Shigehiro Irie defeated DAMNATION (Mad Paulie, Soma Takao & Tetsuya Endo) and Daiki Shimomura, Keisuke Ishii & MAO in a 3-way tag team match.
 • July 14, 2018 – DDT: Sammy Guevara & Shigehiro Irie defeated HARASHIMA & Yuki Ueno.
 • July 15, 2018 – DDT: Mizuki Watase & Shigehiro Irie defeated Kazusada Higuchi & Nobuhiro Shimatani.