topcenter

JAPANESE RESULTS


Some Indy Feds have their own results section, smaller indy results appear below:
[ NOAH | AJPW | NJPW ]
[ Zero-ONE MAX | Dragon Gate ]

[ Index | 1900s | 1980s | 1990s | 2000 | 2001 ]
[ 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 ]

 • January 2, 2006--AJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2100 Fans: Arashi & Masanobu Fuchi & Akira Raijin b Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai & Kikutaro, Kaz Hayashi & Shiori Asahi b NOSAWA Rongai & MAZADA, Chuck Palumbo b Ryuji Hijikata, Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima b TAKA Michinoku & Buchanan, Keiji Muto & Kohei Suwama b Taiyo Kea & D-Lo Brown, TARU & Shuji Kondo & Brother YASSHI b Satoshi Kojima & AKIRA & Taiji Ishimori, Arashi b Kohei Suwama to win a 14 person battle royal (Order of Elimination: Satoshi Kojima, TARU, Chuck Palumbo, Taiyo Kea, D-Lo Brown, Nobutaka Araya, Buchanan, Nobukazu Hirai, Akira Raijin, Kensuke Sasaki, Keiji Muto, Kikutaro & Kohei Suwama)

 • January 3, 2006--AJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2000 Fans: Masanobu Fuchi & Ryuji Hijikata & Shiori Asahi b Nobutaka Araya & Akira Raijin & Kikutaro, NOSAWA Rongai & MAZADA b Nobukazu Hirai & Yasu Urano, Kaz Hayashi & AKIRA b Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori, Brother YASSHI b Katsuhiko Nakajima to win a 15 person battle royal, Kohei Suwama b Brute Issei, TARU & Chuck Palumbo & Shuji Kondo & Brother YASSHI b TAKA Michinoku & Taiyo Kea & Buchanan & D-Lo Brown, Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki b Keiji Muto & Arashi

 • January 5, 2006--AJPW at Mito Citizen Gymnasium, Japan before 1100 Fans: Kikutaro & Yasu Urano b NOSAWA Rongai & MAZADA, Shuji Kondo & Brother YASSHI b Ryuji Hijikata & Taiji Ishimori, Kohei Suwama & Brute Issei b AKIRA & Akira Raijin, Buchanan & D-Lo Brown b Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai, TARU & Chuck Palumbo b TAKA Michinoku & Taiyo Kea, Keiji Muto & Arashi & Kaz Hayashi b Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima

 • January 6, 2006--AJPW at Chiba Port Arena Sub Arena, Japan before 700 Fans: Nobutaka Araya b Kikutaro, NOSAWA Rongai & MAZADA b Kaz Hayashi & Taiji Ishimori, Chuck Palumbo b Nobukazu Hirai, Kohei Suwama & Brute Issei b Arashi & Akira Raijin, Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima b TARU & Shuji Kondo & Brother YASSHI, Taiyo Kea & D-Lo Brown & Buchanan b Keiji Muto & AKIRA & Ryuji Hijikata

 • January 7, 2006--AJPW at Yokkaichi Australia Memorial Hall, Japan before 800 Fans: NOSAWA Rongai & MAZADA b Masanobu Fuchi & Kikutaro, D-Lo Brown b Taiji Ishimori, Kohei Suwama & Ryuji Hijikata & Brute Issei b Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai & Akira Raijin, Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima b Chuck Palumbo & Brother YASSHI, Satoshi Kojima & AKIRA b TARU & Shuji Kondo, Keiji Muto & Arashi & Kaz Hayashi b TAKA Michinoku & Taiyo Kea & Buchanan

 • January 8, 2006--AJPW at Osaka Prefectural Gymnasium, Japan before 3500 Fans: Nobutaka Araya b Kikutaro, NOSAWA Rongai & MAZADA b Ryuji Hijikata & Taiji Ishimori, Buchanan & D-Lo Brown b Nobukazu Hirai & Akira Raijin, TAKA Michinoku & Taiyo Kea b Chuck Palumbo & Brother YASSHI, Shuji Kondo b AKIRA to defend the AJPW World Jr. Heavyweight Title, Keiji Muto & Akebono b Kohei Suwama & Brute Issei, Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima b Arashi & Kaz Hayashi to defend the All Asia Tag Team Titles, Satoshi Kojima b TARU to defend the Triple Crown

 • February 3, 2006--AJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 1800 Fans: Masanobu Fuchi & Katsuhiko Nakajima b Nobutaka Araya & Kikutaro, Ryuji Hijikata & Yuji Hino b Taiji Ishimori & Akira Raijin, NOSAWA Rongai & MAZADA no contest Shuji Kondo & Brother YASSHI, Chuck Palumbo b Brute Issei, TAKA Michinoku & D-Lo Brown & Buchanan b Arashi & Kaz Hayashi & Nobukazu Hirai, Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki b TARU & Kohei Suwama, Keiji Muto b Taiyo Kea

 • February 4, 2006--AJPW at Fukaya Citizen Gymnasium, Japan: Taiji Ishimori b Kikutaro, NOSAWA Rongai & MAZADA b Kaz Hayashi & Masayoshi Motegi, Chuck Palumbo b Nobukazu Hirai, Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima b Shuji Kondo & Brother YASSHI, Suwama & TARU b Satoshi Kojima & Brute Issei, Taiyo Kea & Buchanan & D-Lo Brown b Keiji Muto & Nobutaka Araya & Ryuji Hijikata

 • February 5, 2006--AJPW at Yaizu Citizen Gymnasium, Japan: Nobutaka Araya b Kikutaro, Masanobu Fuchi b Akira Raijin, NOSAWA Rongai & MAZADA b Nobukazu Hirai & Ryuji Hijikata, Taiyo Kea b Yuji Hino, Kohei Suwama & TARU & Chuck Palumbo b Keiji Muto & Kaz Hayashi & Brute Issei, Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima b TAKA Michinoku & Buchanan & D-Lo Brown

 • February 6, 2006--AJPW at Okazaki City Gymnasium, Japan before 850 Fans: NOSAWA Rongai b Kikutaro, MAZADA b Nobukazu Hirai, Chuck Palumbo b Akira Raijin, Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima b Nobutaka Araya & Ryuji Hijikata, TARU & Suwama b Satoshi Kojima & Kaz Hayashi, Taiyo Kea & Buchanan & D-Lo Brown b Keiji Muto & Brute Issei & AKIRA

 • February 7, 2006--AJPW at Sanyo Heights Gymnasium, Japan before 1300 Fans: Masanobu Fuchi & Nobutaka Araya b Katsuhiko Nakajima & Kikutaro, NOSAWA Rongai & MAZADA b Kaz Hayashi & AKIRA, Buchanan b Brute Issei, Suwama b Akira Raijin, TAKA Michinoku & Taiyo Kea & D-Lo Brown b Keiji Muto & Nobukazu Hirai & Ryuji Hijikata, Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki b TARU & Chuck Palumbo

 • February 8, 2006--AJPW at Takasago City Gymnasium, Japan before 1050 Fans: Masanobu Fuchi & Miracle Man b Nobutaka Araya & Kikutaro, NOSAWA Rongai & MAZADA b Kaz Hayashi & Taiji Ishimori, D-Lo Brown b Nobukazu Hirai, Shuji Kondo & Brother YASSHI & Chuck Palumbo b Kensuke Sasaki & Brute Issei & Katsuhiko Nakajima, Suwama & TARU b Satoshi Kojima & Akira Raijin, TAKA Michinoku & Taiyo Kea & Buchanan b Keiji Muto & AKIRA & Ryuji Hijikata

 • February 9, 2006--AJPW at Matsusaka City Gymnasium, Japan before 1200 Fans: Nobutaka Araya b Kikutaro, NOSAWA Rongai & MAZADA b Nobukazu Hirai & Taiji Ishimori, Buchanan b Ryuji Hijikata, Shuji Kondo & Brother YASSHI & Chuck Palumbo b Kaz Hayashi & AKIRA & Akira Raijin, Suwama & TARU b Keiji Muto & Brute Issei, Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima b TAKA Michinoku & Taiyo Kea & D-Lo Brown

 • February 25, 2006--AJPW at Matsumoto Welcome Center, Japan before 1600 Fans: Arashi & Nobukazu Hirai & Masanobu Fuchi b Nobutaka Araya & Kikutaro & Kikujiro, Shuji Kondo & Brother YASSHI b NOSAWA Rongai & MAZADA in the AJPW Jr. Tag League, Kaz Hayashi & TAKA Michinoku b Taiji Ishimori & Katsuhiko Nakajima in the AJPW Jr. Tag League, Kensuke Sasaki b Brute Issei, Suwama & TARU b Satoshi Kojima & Akira Raijin, Taiyo Kea & D-Lo Brown & Buchanan b Keiji Muto & AKIRA & Ryuji Hijikata

 • February 26, 2006--AJPW at Uozu City Gymnasium, Japan before 1150 Fans: NOSAWA Rongai & MAZADA b Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai, Taiji Ishimori & Katsuhiko Nakajima b Kikutaro & Kikujiro in the AJPW Jr. Tag League, AKIRA & Ryuji Hijikata b Kaz Hayashi & TAKA Michinoku in the AJPW Jr. Tag League, D-Lo Brown b Brother YASSHI, Suwama & TARU & Shuji Kondo b Keiji Muto & Arashi & Brute Issei, Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki b Taiyo Kea & Buchanan

 • February 27, 2006--AJPW at Takayama Mount Ace, Japan before 1050 Fans: Arashi b Brute Issei, AKIRA & Ryuji Hijikata b Kikutaro & Kikujiro in the AJPW Jr. Heavyweight Tag League, Bull Buchanan b Brother YASSHI, NOSAWA Rongai & MAZADA b Taiji Ishimori & Katsuhiko Nakajima in the AJPW Jr. Heavyweight Tag League, Taiyo Kea & D-Lo Brown & TAKA Michinoku b Keiji Muto & Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai, Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki & Kaz Hayashi b Suwama & TARU & Shuji Kondo

 • February 28, 2006--AJPW at Tajimi City Gymnasium, Japan before 750 Fans: Kikutaro & Kikujiro b NOSAWA Rongai & MAZADA in the AJPW Jr. Heavyweight Tag League, Taiji Ishimori & Katsuhiko Nakajima b AKIRA & Ryuji Hijikata in the AJPW Jr. Heavyweight Tag League, D-Lo Brown b Nobutaka Araya, Suwama & Shuji Kondo b Kensuke Sasaki & Brute Issei, Satoshi Kojima & Kaz Hayashi b TARU & Brother YASSHI, Taiyo Kea & Bull Buchanan & TAKA Michinoku b Keiji Muto & Arashi & Nobukazu Hirai

 • March 2, 2006--AJPW at Kure City Gymnasium, Japan before 1050 Fans: Masanobu Fuchi & Taiji Ishimori & Katsuhiko Nakajima b NOSAWA Rongai & MAZADA & Akira Raijin, Arashi b Nobukazu Hirai, Kaz Hayashi & TAKA Michinoku b Kikutaro & Kikujiro in the AJPW Jr. Heavyweight Tag League, Shuji Kondo & Brother YASSHI b AKIRA & Ryuji Hijikata in the AJPW Jr. Heavyweight Tag League, Suwama & TARU b Keiji Muto & Nobutaka Araya, Taiyo Kea & D-Lo Brown & Buchanan b Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki & Brute Issei

 • March 5, 2006--AJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2000 Fans: Masanobu Fuchi & Brute Issei b Nobutaka Araya & Kikutaro, Nobukazu Hirai & Ryuji Hijikata & Taiji Ishimori b NOSAWA Rongai & MAZADA & Kikujiro, Buchanan & Matt Morgan b Arashi & Akira Raijin, Taiyo Kea b D-Lo Brown, Shuji Kondo & Brother YASSHI b Kaz Hayashi & TAKA Michinoku in the AJPW Jr. Heavyweight Tag League, Keiji Muto & Yutaka Yoshie b Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima, Suwama b Satoshi Kojima

 • March 7, 2006--AJPW at Akita Prefectural Gymnasium, Japan before 1050 Fans: Nobukazu Hirai & Taiji Ishimori b Akira Raijin & Brute Issei, Shuji Kondo & Brother YASSHI b Kikutaro & Kikujiro in the AJPW Jr. Heavyweight Tag League, NOSAWA Rongai & MAZADA b Nobutaka Araya & Kaz Hayashi, D-Lo Brown & Matt Morgan b Arashi & Ryuji Hijikata, Taiyo Kea & Buchanan b Suwama & TARU, Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima b Keiji Muto & Yutaka Yoshie & AKIRA

 • March 8, 2006--AJPW at Goshogawara Citizen Gymnasium, Japan before 1350 Fans: Arashi & Masanobu Fuchi & Kaz Hayashi b Nobutaka Araya & Kikutaro & Kikujiro, NOSAWA Rongai & MAZADA b AKIRA & Ryuji Hijikata in the AJPW Jr. Heavyweight Tag League, Shuji Kondo & Brother YASSHI b Taiji Ishimori & Katsuhiko Nakajima in the AJPW Jr. Heavyweight Tag League, D-Lo Brown b Nobukazu Hirai, Keiji Muto & Yutaka Yoshie b Suwama & TARU, Taiyo Kea & Buchanan & Matt Morgan b Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki & Brute Issei

 • March 10, 2006--AJPW at Ota City Gymnasium, Japan before 3700 Fans: Nobutaka Araya & Ryuji Hijikata b Toshiyuki Moriya & Naoshi Sano, Masanobu Fuchi & Taiji Ishimori & Katsuhiko Nakajima b Kaz Hayashi & Kikutaro & Kikujiro, Buchanan & Matt Morgan b Nobukazu Hirai & AKIRA, Arashi & Yutaka Yoshie b Kensuke Sasaki & Brute Issei, NOSAWA Rongai & MAZADA b Shuji Kondo & Brother YASSHI in the AJPW Jr. Heavyweight Tag League Final, Taiyo Kea & D-Lo Brown b Suwama & TARU, Satoshi Kojima b Great Muta to defend the Triple Crown

 • March 21, 2006--AJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 1850 Fans: Brute Issei b Kikutaro to win a battle royal for a 3 nights at a spa retreat and Kikutaro's car (Order of Elimination: Akira Raijin, Arashi, Nobutaka Araya, Ryuji Hijikata, Kikutaro), Katsuhiko Nakajima b Tomoaki Honma & NOSAWA Rongai in a Three Way, Keiji Muto & Kannazaki b Satoshi Kojima & Ijiri Okada, Kensuke Sasaki & Kaz Hayashi b Masanobu Fuchi & AKIRA

 • April 7, 2006--AJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 1700 Fans: Masanobu Fuchi b Kikujiro, D-Lo Brown & Matt Morgan b Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai, Kaz Hayashi & NOSAWA Rongai & MAZADA b TARU & Shuji Kondo & Brother YASSHI, Yutaka Yoshie b Bull Buchanan in the Champions Carnival Block A, Minoru Suzuki b Arashi in the Champions Carnival Block B, Kohei Suwama b Taiyo Kea in the Champions Carnival Block A, Satoshi Kojima b Katsuhiko Nakajima in the Champions Carnival Block B, Keiji Muto & AKIRA & Ryuji Hijikata b Kensuke Sasaki & Tomoaki Honma & Brute Issei

 • April 8, 2006--AJPW at Nagaoka Welfare Hall, Japan before 2000 Fans: AKIRA & Ryuji Hijikata & Katsuhiko Nakajima b Tomoaki Honma & Nobukazu Hirai & Akira Raijin, D-Lo Brown b Matt Morgan in the Champions Carnival Block B, Taiyo Kea b Buchanan in the Champions Carnival Block A, Kohei Suwama & TARU & Shuji Kondo & Brother YASSHI b Arashi & Nobutaka Araya & Yutaka Yoshie & Brute Issei, Minoru Suzuki & MAZADA b Satoshi Kojima & Kaz Hayashi, Keiji Muto draw Kensuke Sasaki in the Champions Carnival Block A

 • April 9, 2006--AJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2000 Fans: Masanobu Fuchi & Kaz Hayashi & Ryuji Hijikata b Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai & Kikutaro, Arashi b Katsuhiko Nakajima in the Champions Carnival Block B, Kensuke Sasaki & Tomoaki Honma & Brute Issei b AKIRA & NOSAWA Rongai & MAZADA, Taiyo Kea & D-Lo Brown & Buchanan & Matt Morgan b TARU & Kohei Suwama & Shuji Kondo & Brother YASSHI, Satsohi Kojima draw Minoru Suzuki in the Champions Carnival Block B, Keiji Muto b Yutaka Yoshie in the Champions Carnival Block A

 • April 11, 2006--AJPW at Kira Messe Shizuoka, Japan before 1200 Fans: Tomoaki Honma & Kaz Hayashi & Brute Issei b Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai & Akira Raijin, Taiyo Kea & D-Lo Brown b Minoru Suzuki & MAZADA, Keiji Muto & Yutaka Yoshie & AKIRA & Ryuji Hijikata b TARU & Kohei Suwama & Shuji Kondo & Brother YASSHI, Matt Morgan b Katsuhiko Nakajima in the Champions Carnival Block B, Satoshi Kojima b Arashi in the Champions Carnival Block B, Kensuke Sasaki b Buchanan in the Champions Carnival Block A

 • April 12, 2006--AJPW at Nagoya International Conferance Hall, Japan before 1800 Fans: Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai & Brute Issei b Ryuji Hijikata & Mazada & Akira Raijin, Katsuhiko Nakajima b D-Lo Brown in the Champions Carnival Block B, Minoru Suzuki b Matt Morgan in the Champions Carnival Block B, Kohei Suwama b Buchanan in the Champions Carnival Block A, Arashi & Yutaka Yoshie b Keiji Muto & Tomoaki Honma, Taiyo Kea b Kensuke Sasaki in the Champions Carnival Block A, Satoshi Kojima & Kaz Hayashi & AKIRA b TARU & Shuji Kondo & Brother YASSHI

 • April 13, 2006--AJPW at Hyogo Prefectural Budokan Hall, Japan before 850 Fans: Buchanan & Matt Morgan b Nobukazu Hirai & Akira Raijin, D-Lo Brown b Arashi in the Champions Carnival Block B, Minoru Suzuki & MAZADA b Ryuji Hijikata & Katsuhiko Nakajima, Kensuke Sasaki b Yutaka Yoshie in the Champions Carnival Block A, Taiyo Kea draw Keiji Muto in the Champions Carnival Block A, TARU & Kohei Suwama & Brother YASSHI b Satoshi Kojima & Tomoaki Honma & Brute Issei

 • April 15, 2006--AJPW at Osaka Prefectural Gymnasium #2, Japan before 1200 Fans: Masanobu Fuchi & Kaz Hayashi & AKIRA b Tomoaki Honma & Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai, Arashi b Matt Morgan in the Champions Carnival Block A, Minoru Suzuki b Katsuhiko Nakajima in the Champions Carnival Block B, Taiyo Kea & D-Lo Brown & Buchanan b Yutaka Yoshie & Brute Issei & Akira Raijin, Keiji Muto draw Kohei Suwama in the Champions Carnival Block A, Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki & MAZADA b TARU & Shuji Kondo & Brother YASSHI

 • April 16, 2006--AJPW at Kyoto KBS Hall, Japan before 1200 Fans: Nobutaka Araya & Kaz Hayashi b Akira Raijin & Brute Issei, Taiyo Kea & Matt Morgan b Nobukazu Hirai & Ryuji Hijikata, Minoru Suzuki & MAZADA b Arashi & AKIRA, Yutaka Yoshie b Kohei Suwama in the Champions Carnival Block A, Buchanan b Keiji Muto in the Champions Carnival Block A, Satoshi Kojima draw D-Lo Brown in the Champions Carnival Block B, Kensuke Sasaki & Tomoaki Honma & Katsuhiko Nakajima b TARU & Shuji Kondo & Brother YASSHI

 • April 17, 2006--AJPW at Event Plaza Toyama, Japan before 1300 Fans: Tomoaki Honma & Nobutaka Araya & Katsuhiko Nakajima b Ryuji Hijikata & Akira Raijin & Brute Issei, Buchanan & AKIRA b Arashi & Nobukazu Hirai, Satoshi Kojima b Matt Morgan in the Champions Carnival Block B, Minoru Suzuki b D-Lo Brown in the Champions Carnival Block B, Taiyo Kea draw Yutaka Yoshie in the Champions Carnival Block A, Kohei Suwama b Kensuke Sasaki in the Champions Carnival Block A, Keiji Muto & Kaz Hayashi & MAZADA b TARU & Shuji Kondo & Brother YASSHI

 • April 20, 2006--AJPW at Yoyogi National Stadium Gymnasium #2, Japan before 4600 Fans: Masanobu Fuchi & Ryuji Hijikata & NOSAWA Rongai b Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai & Kikutaro, D-Lo Brown & Buchanan & Matt Morgan b Kaz Hayashi & AKIRA & Akira Raijin, Taiyo Kea b Minoru Suzuki in the Champions Carnival Semi Finals, Kohei Suwama b Satoshi Kojima in the Champions Carnival Semi Finals, Kensuke Sasaki & Tomoaki Honma & Katsuhiko Nakajima b Arashi & Yutaka Yoshie & Brute Issei, Shuji Kondo b MAZADA to defend the AJPW World Jr. Heavyweight Title, Keiji Muto & Milano Collection A.T. b TARU & Brother YASSHI, Taiyo Kea b Kohei Suwama in the Champions Carnival Final • © 2007, Black Pants, Inc. All other trademarks are property of their respective holders.

  [ CHAT ROOM | FLASH | SEARCH | FORUMS | DOWNLOADS | TAPES | WRESTLINKS | GUESTBOOK | THANK YOU | CONTACT ]