topcenter

JAPANESE RESULTS


Some Indy Feds have their own results section, smaller indy results appear below:
[ NOAH | AJPW | NJPW ]
[ Zero-ONE MAX | Dragon Gate ]

[ Index | 1900s | 1980s | 1990s | 2000 | 2001 ]
[ 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 ]

 • January 4, 2005--New Japan Pro Wrestling at the Tokyo Dome: Ryoji Sai b Naofumi Yamamoto, Kintaro Kanemura & Masato Tanaka & BAD BOY Hidoh b Jado & Gedo & Jushin Liger, Minoru & Tiger Mask IV b Tomohiro Ishii & Tatsuhito Takaiwa, Riki Choshu & Kohei Sato & Takashi Uwano & Kamikaze & Yoshito Sasaki & Daisuke Sekimoto b Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura & Takashi Iizuka & Toru Yano & Hirooki Goto & Hiroshi Nagao, Yutaka Yoshie & Akebono b Hiro Saito & Black Strong Machine, Yuji Nagata b Kazunari Murakami, Shijiro Ohtani b Koji Kanemoto, Katsuyori Shibata b Hiroshi Tanahashi, Giant Bernard b Manabu Nakanishi, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan b Takao Omori & Shiro Koshinaka, Brock Lesnar b Shinsuke Nakamura with the Verdict to retain the IWGP Heavyweight title..

 • January 4, 2006--NJPW at Tokyo Dome, Japan before 43000 Fans: Ryouji Sai b Naofumi Yamamoto, Masato Tanaka & Kintaro Kanemura & BADBOY Hido b Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo, Tiger Mask & Minoru Tanaka b Tatsuhito Takaiwa & Tomohiro Ishii, Riki Choshu & Kohei Sato & Takashi Uwano & Kamikaze & Yoshihito Sasaki & Daisuke Sekimoto b Tatsumi Fujinami & Takashi Iizuka & Osamu Nishimura & Toru Yano & Hirooki Goto & Hiroshi Nagao, Akebono & Yutaka Yoshie b Black Strong Machine & Hiro Saito, Yuji Nagata b Kazunari Murakami, Shinjiro Otani b Koji Kanemoto, Katsuyori Shibata b Hiroshi Tanahashi, Giant Bernard b Manabu Nakanishi, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan b Shiro Koshinaka & Takao Omori to defend the IWGP Tag Team Titles, Brock Lesnar b Shinsuke Nakamura to defend the IWGP Heavyweight Title

 • January 8, 2006--NJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 1391 Fans: Ryushi Yanagisawa b Hiroshi Nagao, El Samurai b Katsushi Takemura, Takashi Iizuka b Masayuki Naruse, Osamu Nishimura & Naofumi Yamamoto b Togi Makabe & Toru Yano, Jushin Thunder Liger & Hirooki Goto b Wataru Inoue & Ryusuke Taguchi, Minoru Tanaka & Jado & Gedo b Koji Kanemoto & Tiger Mask & Akiya Anzawa, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi b Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito, Masahiro Chono & Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto b Yuji Nagata & Yutaka Yoshie & Shinsuke Nakamura

 • January 28, 2006--NJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 1336 Fans: Takashi Iizuka b Mitsuhide Hirasawa, El Samurai b Wataru Inoue, Naofumi Yamamoto b Takashi Uwano, Tiger Mask & Ryusuke Taguchi b Minoru Tanaka & Hirooki Goto, Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo no contest Kintaro Kanemura & BADBOY Hido & Tetsuhiro Kuroda, Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi b Togi Makabe & Toru Yano, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine b Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie & Shinsuke Nakamura

 • January 29, 2006--NJPW at Tsukidate Town Movement Park Gymnasium, Japan before 850: Takashi Uwano b Mitsuhide Hirasawa, Ryusuke Taguchi b Gedo, Tiger Mask b Jado, Jushin Thunder Liger & El Samurai draw Minoru Tanaka & Hirooki Goto, Jushin Thunder Liger & El Samurai b Minoru Tanaka & Hirooki Goto, Togi Makabe & Toru Yano b Hiroshi Tanahashi & Tomohiro Ishii, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan b Riki Choshu & Takashi Iizuka, Manabu Nakanishi & Shinsuke Nakamura b Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto

 • January 30, 2006--NJPW at Ofunato City Gymnasium, Japan before 1200 Fans: Takashi Uwano b El Samurai, Tiger Mask & Ryusuke Taguchi b Gedo & Hirooki Goto, Togi Makabe b Naofumi Yamamoto, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka & Jado b Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & GENTARO, Yuji Nagata b Toru Yano, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan b Riki Choshu & Tomohiro Ishii, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi b Takashi Iizuka & Shinsuke Nakamura

 • February 1, 2006--NJPW at Hachinohe City Gynmasium, Japan before 1400 Fans: El Samurai b Mitsuhide Hirasawa, Tomohiro Ishii b Takashi Uwano, Tiger Mask & Ryusuke Taguchi b Minoru Tanaka & Jado, Jushin Thunder Liger & Gedo & Hirooki Goto b Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & GENTARO, Shinsuke Nakamura b Takashi Iizuka, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan b Togi Makabe & Toru Yano, Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi b Manabu Nakanishi & Naofumi Yamamoto

 • February 2, 2006--NJPW at Aomori Industrial Hall, Japan before 1400 Fans: Ryusuke Taguchi b Mitsuhide Hirasawa, Takashi Iizuka b Takashi Uwano, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka b Tiger Mask & El Samurai, Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & GENTARO b Jado & Gedo & Hirooki Goto, Yuji Nagata b Tomohiro Ishii, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi b Togi Makabe & Toru Yano, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan b Shinsuke Nakamura & Naofumi Yamamoto

 • February 4, 2006--NJPW at Sapporo Teisen Hall, Japan before 1000 Fans: Takashi Uwano b Mitsuhide Hirasawa, Takashi Iizuka b Tomohiro Ishii, Tiger Mask & El Samurai & Ryusuke Taguchi b Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka & Hirooki Goto, Black Tiger b Jado, Giant Bernard b Togi Makabe, Riki Choshu & Manabu Nakanishi b Hiroyoshi Tenzan & Toru Yano, Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi b Shinsuke Nakamura & Naofumi Yamamoto

 • February 5, 2006--NJPW at Tsukisamu Green Dome, Japan before 3000 Fans: Takashi Iizuka b Mitsuhide Hirasawa, El Samurai b Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & Takashi Uwano b Jushin Thunder Liger & Jado, Tiger Mask & Ryusuke Taguchi b Black Tiger & Minoru Tanaka, Giant Bernard & Togi Makabe & Toru Yano b Yuji Nagata & Manabu Nakanishi & Naofumi Yamamoto, Riki Choshu & Akebono b Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan, Hiroshi Tanahashi b Shinsuke Nakamura

 • February 7, 2006--NJPW at Muroran City Gymnasium, Japan before 1300 Fans: Jado b Mitsuhide Hirasawa, Minoru & Hirooki Goto b Ryusuke Taguchi & Tomohiro Ishii, Tiger Mask & El Samurai b Jushin Thunder Liger & Black Tiger, Hiroshi Tanahashi b Takashi Uwano, Shinsuke Nakamura b Toru Yano, Manabu Nakanishi & Giant Bernard b Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto, Riki Choshu & Akebono & Takashi Iizuka b Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Togi Makabe

 • February 8, 2006--NJPW at Hakodate Citizen Gymnasium, Japan before 1800 Fans: Hirooki Goto b Mitsuhide Hirasawa, Ryusuke Taguchi draw Minoru Tanaka, Takashi Iizuka b Toru Yano, Jushin Thunder Liger & Jado b El Samurai & Takashi Uwano, Yuji Nagata b Togi Makabe, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan b Riki Choshu & Tomohiro Ishii, Giant Bernard & Black Tiger b Akebono & Tiger Mask, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi b Shinsuke Nakamura & Naofumi Yamamoto

 • February 11, 2006--NJPW at Osaka Rinkai Sports Center, Japan before 1300 Fans: El Samurai b Mitsuhide Hirasawa, Minoru Tanaka & Hirooki Goto b Jado & Tomohiro Ishii, Jushin Thunder Liger & Black Tiger b Tiger Mask & Ryusuke Taguchi, Togi Makabe & Toru Yano b Riki Choshu & Takashi Uwano, Hiroyoshi Tenzan b Naofumi Yamamoto, Manabu Nakanishi & Giant Bernard b Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto, Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi b Takashi Iizuka & Shinsuke Nakamura

 • February 12, 2006--NJPW at Gifu Industrial Hall, Japan before 2500 Fans: Takashi Iizuka b Mitsuhide Hirasawa, Hirooki Goto b Jado, Jushin Thunder Liger & Black Tiger & Minoru b Tiger Mask & El Samurai & Ryusuke Taguchi, Riki Choshu & Tomohiro Ishii b Togi Makabe & Toru Yano, Manabu Nakanishi & Giant Bernard b Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine, Yuji Nagata & Shinsuke Nakamura b Masahiro Chono & Tatsutoshi Goto, Hiroshi Tanahashi b Naofumi Yamamoto to defend the IWGP U-30 Openweight Title

 • February 18, 2006--NJPW at Sanjo Welfare Hall, Japan before 1100 Fans: Takashi Uwano b Mitsuhide Hirasawa, El Samurai b Tomohiro Ishii, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka b Jado & Gedo, Black Tiger IV & Hirooki Goto b Tiger Mask IV & Ryusuke Taguchi, Shinsuke Nakamura b Tatsutoshi Goto, Hiroshi Tanahashi b Takashi Iizuka, Manabu Nakanishi & Giant Bernard b Togi Makabe & Toru Yano, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine b Riki Choshu & Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto

 • February 19, 2006--NJPW at Tokyo Ryoguku Kokugikan, Japan before 8000 Fans: Koji Kanemoto b GENTARO, Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo b BADBOY Hido & Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda, Takashi Iizuka & Naofumi Yamamoto b Togi Makabe & Toru Yano, El Samurai & Ryusuke Taguchi b Minoru Tanaka & Hirooki Goto to win the IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Titles, Tiger Mask IV b Black Tiger IV to win both the IWGP Jr. Heavyweight title and the NWA World Jr. Heavyweight title, Hiroshi Tanahashi b Yuji Nagata, Shinsuke Nakamura & Brock Lesnar b Riki Choshui & Akebono, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan b Manabu Nakanishi & Giant Bernard to defend the IWGP Tag Team Titles

 • March 4, 2006--NJPW at Kuki City Gymnasium, Japan before 1700 Fans: Yujiro b Mitsuhide Hirasawa, Gedo b Takashi Uwano, Minoru Tanaka & Black Tiger IV & Hirooki Goto b Tiger Mask IV & El Samurai & Ryusuke Taguchi, Koji Kanemoto & Wataru Inoue b Jushin Thunder Liger & Jado, Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto & Togi Makabe b Scott Norton & Toru Yano & Tomohiro Ishii, Manabu Nakanishi & Naofumi Yamamoto b Riki Choshu & Takashi Iizuka, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Giant Bernard b Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi & Akebono

 • March 6, 2006--NJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 1144 Fans: Takashi Uwano b Mitsuhide Hirasawa, Tiger Mask IV & Yujiro b Minoru Tanaka & Hirooki Goto, Koji Kanemoto & Wataru Inoue draw El Samurai & Ryusuke Taguchi, Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo & Black Tiger IV b BADBOY Hido & Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & GENTARO, Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto b Takashi Iizuka & Tomohiro Ishii, Scott Norton & Toru Yano b Giant Bernard & Togi Makabe, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi & Akebono b Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Tatsutoshi Goto

 • March 7, 2006--NJPW at Kumagaya Citizen Gymnasium, Japan before 1300 Fans: Yujiro draw Takashi Uwano, Tomohiro Ishii b Hirooki Goto, Scott Norton & Toru Yano b Tatsutoshi Goto & Togi Makabe, Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto b Takashi Iizuka & Hiroshi Tanahashi, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Giant Bernard b Riki Choshu & Manabu Nakanishi & Akebono, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka & Jado & Gedo & Black Tiger IV b Tiger Mask IV & Koji Kanemoto & El Samurai & Wataru Inoue & Ryusuke Taguchi

 • March 11, 2006--NJPW at Aichi Prefectural Gymnasium, Japan before 7500 Fans: Yujiro b Mitsuhide Hirasawa, Tomohiro Ishii b Black Tiger IV, Tatsutoshi Goto b Takashi Uwano, Jushin Thunder Liger & Gedo b Jado & Hirooki Goto, Koji Kanemoto & Wataru Inoue b El Samurai & Ryusuke Taguchi, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi b Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto, Tiger Mask IV b Minoru Tanaka to defend the IWGP Jr. Heavyweight Title and the NWA World Jr. Heavyweight Title, Giant Bernard & Togi Makabe b Scott Norton & Toru Yano, Riki Choshu & Takashi Iizuka & Akebono b Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine

 • March 12, 2006--NJPW at Act City Hamamatsu, Japan before 2000 Fans: Takashi Uwano b Mitsuhide Hirasawa, Minoru Tanaka b Yujiro, Jado & Gedo b Jushin Thunder Liger & Black Tiger IV, Tiger Mask IV b Hirooki Goto, El Samurai & Ryusuke Taguchi b Koji Kanemoto & Wataru Inoue, Takashi Iizuka b Naofumi Yamamoto, Giant Bernard & Tatsutoshi Goto & Togi Makabe b Scott Norton & Toru Yano & Tomohiro Ishii, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi b Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine

 • March 13, 2006--NJPW in Japan: Takashi Uwano b Mitsuhide Hirasawa, Minoru b Yujiro, Jadoh & Gedoh b Black Tiger & Jushin Thunder Liger, Tiger Mask IV b Hirooki Goto, Ryusuke Taguchi & El Samurai b Wataru Inoue & Koji Kanemoto, Takashi Iizuka b Naofumi Yamamoto, Giant Bernard & Shin'ya Makabe & Tatsutoshi Goto b Toru Yano & Tomohiro Ishii & Scott Norton, Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi & Manabu Nakanishi b Black Strong Machine & Hiroyoshi Tenzan & Masa Chono..

 • March 17, 2006--NJPW at Osaka Central Public Hall, Japan before 1500 Fans: Takashi Uwano b Mitsuhide Hirasawa, Hirooki Goto b Yujiro, Giant Bernard & Togi Makabe b Scott Norton & Toru Yano, Takashi Iizuka & Hiroshi Tanahashi b Yuji Nagata & Tomohiro Ishii, Riki Choshu & Akebono b Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan b Manabu Nakanishi & Naofumi Yamamoto, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka & Jado & Gedo & Black Tiger IV b Koji Kanemoto & Tiger Mask IV & El Samurai & Wataru Inoue & Ryusuke Taguchi in an elimination match

 • March 19, 2006--NJPW at Tokyo Ryoguku Kokugikan, Japan before 7500 Fans: Riki Choshu & Tomohiro Ishii b Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka, Minoru Tanaka & Hirooki Goto b Tiger Mask IV & Yujiro, BADBOY Hido & Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & GENTARO b Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo & Black Tiger IV in an Elimination Match, Togi Makabe b Toru Yano, Giant Bernard b Scott Norton, El Samurai & Ryusuke Taguchi b Koji Kanemoto & Wataru Inoue to defend the IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Titles, Hiroshi Tanahashi b Kazushi Miyamoto, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan b Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto to defend the IWGP Tag Team titles, Brock Lesnar b Akebono to defend the IWGP Heavyweight Title

 • March 21, 2006--NJPW at Zepp Sendai, Japan before 600 Fans: Yujiro b Mitsuhide Hirasawa, Black Strong Machine & Togi Makabe b Toru Yano & Tomohiro Ishii, Hiroshi Tanahashi b Takashi Uwano, Manabu Nakanishi b Naofumi Yamamoto, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Tatsutoshi Goto b Riki Choshu & Yuji Nagata & Takashi Iizuka, Masked CTU-L & Masked CTU-M & Masked CTU-J & Masked CTU-G & Masked CTU-H beat Koji Kanemoto & Tiger Mask IV & El Samurai & Wataru Inoue & Ryusuke Taguchi

 • March 22, 2006--NJPW at Zepp Sendai, Japan before 600 Fans: Tomohiro Ishii b Yujiro, Toru Yano b Takashi Uwano, Ryusuke Taguchi b Hirooki Goto, Jado & Gedo b Tiger Mask IV & El Samurai, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine b Riki Choshi & Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi, Koji Kanemoto & Wataru Inoue b Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka, Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto b Togi Makabe & Tatsutoshi Goto

 • April 16, 2006--NJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 1860 Fans: Takashi Uwano b Yujiro, El Samurai b Prince Devitt (Fergal Devitt), Jushin Thunder Liger & Sangre Azteca b Tiger Mask IV & Ryusuke Taguchi, Riki Choshu & Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka b Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto & Togi Makabe, Jado & Gedo b Koji Kanemoto & Wataru Inoue in a #1 Contender match for the IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Titles, Scott Norton & Toru Yano b Giant Bernard & Hiroyoshi Tenzan, Ryouji Sai b Naofumi Yamamoto in the New Japan Cup 1st Round, Yuji Nagata b Tomohiro Ishii in the New Japan Cup 1st Round, Hiroshi Tanahashi b Masahiro Chono in the New Japan Cup 1st Round

 • April 20, 2006--NJPW at Fukuchiyama Park Gymnasium, Japan before 1200 Fans: Yujiro b Prince Devitt, Ryusuke Taguchi b Takashi Uwano, Jado & Gedo b Jushin Thunder Liger & Sangre Azteca, Koji Kanemoto & Wataru Inoue b Tiger Mask IV & El Samurai, Tatsutoshi Goto & Togi Makabe b Yuji Nagata & Takashi Iizuka, Giant Bernard b Toru Yano in the New Japan Cup 1st Round, Riki Choshu b Black Strong Machine in the New Japan Cup 1st Round, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Scott Norton b Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi & Naofumi Yamamoto

 • April 21, 2006--NJPW at Yanai City Gymnasium, Japan before 1300 Fans: Yujiro b Mitsuhide Hirasawa, El Samurai b Gedo, Koji Kanemoto & Wataru Inoue b Sangre Azteca & Prince Devitt, Tiger Mask IV & Ryusuke Taguchi b Jushin Thunder Liger & Jado, Scott Norton & Toru Yano b Hiroshi Tanahashi & Takashi Uwano, Togi Makabe b Tatsutoshi Goto in the New Japan Cup 1st Round, Manabu Nakanishi b Takashi Iizuka in the New Japan Cup 1st Round, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Giant Bernard b Riki Choshu & Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto

 • April 22, 2006--NJPW at Buzen Citizen Gymnasium, Japan before 1500 Fans: Yujiro b Takashi Uwano, Jado & Gedo b Tiger Mask IV & El Samurai, Jushin Thunder Liger & Sangre Azteca & Prince Devitt b Koji Kanemoto & Wataru Inoue & Ryusuke Taguchi, Togi Makabe b Takashi Iizuka, Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto b Giant Bernard & Toru Yano, Hiroyoshi Tenzan b Scott Norton in the New Japan Cup 1st Round, Riki Choshu & Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi b Masahiro Chono & Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto

 • April 23, 2006--NJPW at Miyazaki Budokan Hall, Japan befoer 1100 Fans: Prince Devitt b Mitsuhide Hirasawa, Koji Kanemoto & Wataru Inoue b Sangre Azteca & Yujiro, Tiger Mask IV & El Samurai & Ryusuke Taguchi b Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo, Scott Norton & Toru Yano b Hiroshi Tanahashi & Takashi Uwano, Giant Bernard b Riki Choshu in the New Japan Cup 2nd Round, Yuji Nagata b Togi Makabe in the New Japan Cup 2nd Round, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine b Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka & Naofumi Yamamoto

 • April 25, 2006--NJPW at Omuta Citizen Gymnasium, Japan before 1200 Fans: Ryusuke Taguchi b Prince Devitt, Naofumi Yamamoto b Yujiro, Togi Makabe b Takashi Uwano, Koji Kanemoto & Tiger Mask IV & El Samurai & Wataru Inoue b Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo & Sangre Azteca, Giant Bernard & Toru Yano b Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka, Yuji Nagata & Riki Choshu b Scott Norton & Black Strong Machine, Hiroshi Tanahashi b Hiroyoshi Tenzan in the New Japan Cup 2nd Round

 • April 26, 2006--NJPW at Kagoshima Arena, Japan before 1200 Fans: Mitsuhide Hirasawa b Yujiro, Tatsutoshi Goto b Takashi Uwano, El Samurai & Ryusuke Taguchi b Tiger Mask IV & Prince Devitt, Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo b Koji Kanemoto & Wataru Inoue & Sangre Azteca, Black Strong Machine b Takashi Iizuka, Toru Yano b Togi Makabe, Manabu Nakanishi b Ryouji Sai in the New Japan Cup 2nd Round, Hiroyoshi Tenzan & Giant Bernard & Scott Norton b Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi & Naofumi Yamamoto

 • April 28, 2006--NJPW at Yonago Convention Center BIG SHIP, Japan before 1300 Fans: Yujiro b Mitsuhide Hirasawa, Wataru Inoue b Sangre Azteca, Naofumi Yamamoto b Toru Yano, Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto & Togi Makabe b Riki Choshu & Takashi Uwano & Takashi Uwano, Tiger Mask IV b Prince Devitt, Koji Kanemoto & El Samurai & Ryusuke Taguchi b Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo, Hiroyoshi Tenzan & Scott Norton b Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi, Giant Bernard b Manabu Nakanishi in the New Japan Cup Semifinals

 • April 29, 2006--NJPW at Tottori Industrial Gymnasium, Japan before 1500 Fans: Tatsutoshi Goto b Takashi Uwano, Takashi Iizuka b Yujiro, Koji Kanemoto & Wataru Inoue b Tiger Mask IV & Prince Devitt, Scott Norton & Togi Makabe b Giant Bernard & Toru Yano, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine b Riki Choshu & Manabu Nakanishi & Naofumi Yamamoto, Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo b El Samurai & Ryusuke Taguchi & Sangre Azteca, Yuji Nagata b Hiroshi Tanahashi in the New Japan Cup Semifinals

 • April 30, 2006--NJPW at Amagasaki Memorial Park Gymnasium, Japan before 5200 Fans: Yujiro b Mitsuhide Hirasawa, Togi Makabe b Takashi Uwano, Jushin Thunder Liger & Jado b Prince Devitt & Sangre Azteca, Tiger Mask IV b Gedo, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine b Riki Choshu & Takashi Iizuka & Naofumi Yamamoto, Koji Kanemoto & Wataru Inoue b El Samurai & Ryusuke Taguchi, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi b Scott Norton & Toru Yano, Giant Bernard b Yuji Nagata to win the New Japan Cup

 • May 2, 2006--NJPW at Munakata Yurix, Japan before 800 Fans: Tomohiro Ishii b Takashi Uwano, Toru Yano b Togi Makabe, Tiger Mask IV & Prince Devitt b Koji Kanemoto & Wataru Inoue, Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo b El Samurai & Ryusuke Taguchi & Sangre Azteca, Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto b Takashi Iizuka & Mitsuhide Hirasawa, Riki Choshu & Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi b Hiroyoshi Tenzan & Giant Bernard & Black Strong MAchine

 • May 3, 2006--NJPW at Fukuoka International Center, Japan before 3500 Fans: Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo & Hirooki Goto & Diablo & Kurakage b El Samurai & Wataru Inoue & Ryusuke Taguchi & Prine Devitt & Azteca & KAZE in a 2 out of 3 falls match, Shiro Koshinaka b Naofumi Yamamoto, Hiroyoshi Tenzan b Tomohiro Ishii, Hiroshi Tanahashi b Toru Yano, Yuji Nagata b Togi Makabe, Riki Choshu & Manabu Nakanishi b Masahiro Chono & Black Strong Machine, Koji Kanemoto b Tiger Mask IV to win the IWGP Jr. Heavyweight Title, Brock Lesnar b Giant Bernard to defend the IWGP Heavyweight Title

 • May 6, 2006--NJPW at Takamatsu City Gymnasium, Japan before 1200 Fans: Naofumi Yamamoto b Yujiro, Takashi Iizuka b Takashi Uwano, El Samurai b Gedo, Jado b Ryusuke Taguchi, Koji Kanemoto & Tiger Mask IV & Wataru Inoue b Jushin Thunder Liger & Hirooki Goto & Sangre Azteca, Black Strong Machine & Shiro Koshinaka b Toru Yano & Tomohiro Ishii, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi b Giant Bernard & Hiroyoshi Tenzan & Togi Makabe • © 2007, Black Pants, Inc. All other trademarks are property of their respective holders.

  [ CHAT ROOM | FLASH | SEARCH | FORUMS | DOWNLOADS | TAPES | WRESTLINKS | GUESTBOOK | THANK YOU | CONTACT ]