Kaito Kiyomiya

@noah_kiyomiya

Title History

 • GHC tag team titles w Go Shiozaki defeating Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya (April 29, 2018);
 • GHC heavyweight title defeating Takashi Sugiura (December 16, 2018);

Career Highlights

 • December 9-10, 2015 – NOAH: Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya.
 • December 11, 2015 – NOAH: Taiji Ishimori defeated Kaito Kiyomiya.
 • December 13, 2015 – NOAH: Genba Hirayanagi defeated Kaito Kiyomiya.
 • December 16, 2015 – NOAH: Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya.
 • December 19, 21, 2015 – NOAH: Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya.
 • December 20, 2015 – NOAH: Quiet Storm defeated Kaito Kiyomiya.
 • December 23, 2015 – NOAH: Hitoshi Kumano & Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya & Yoshihiro Takayama.
 • January 9, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi defeated Kaito Kiyomiya & Quiet Storm.
 • January 10, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 11, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 14, 2016 – NOAH: Quiet Storm defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 16, 20, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 17, 2016 – NOAH: Genba Hirayanagi & Junji Tanaka defeated Kaito Kiyomiya & Yoshinari Ogawa.
 • January 18, 2016 – NOAH: Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 22, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 23, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito & Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya & Quiet Storm.
 • January 24, 2016 – NOAH: Quiet Storm defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 28, 2016 – NOAH: Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 29, 2016 – NOAH: Captain NOAH, Genba Hirayanagi & Quiet Storm defeated Akitoshi Saito, Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya.
 • January 31, 2016 – NOAH: Genba Hirayanagi, Hajime Ohara, Quiet Storm & Yoshihiro Takayama defeated Akitoshi Saito, Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Yoshinari Ogawa.
 • February 6, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya.
 • February 8, 16, 2016 – NOAH: Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya.
 • February 11, 2016 – NOAH: Hajime Ohara & Kenou defeated Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya.
 • February 13, 2016 – NOAH: Hajime Ohara defeated Kaito Kiyomiya.
 • February 14, 2016 – NOAH: Rapid & Taiyoto Kamen defeated Akitoshi Saito & Kaito Kiyomiya.
 • February 17, 19, 24, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya.
 • February 22, 2016 – NOAH: Hajime Ohara & Kenou defeated Kaito Kiyomiya & Yoshinari Ogawa.
 • February 23, 2016 – NOAH: Captain NOAH & Genba Hirayanagi defeated Kaito Kiyomiya & Quiet Storm.
 • February 25, 2016 – NJPW: Ryusuke Taguchi defeated Kaito Kiyomiya.
 • March 2, 2016 – NOAH: Captain NOAH, Genba Hirayanagi, Hajime Ohara, Kenou & Maybach Taniguchi defeated Atsushi Kotoge, Daisuke Harada, Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Yoshinari Ogawa.
 • March 6, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya.
 • March 7, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (El Desperado, Taichi & TAKA Michinoku) defeated Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Mitsuhiro Kitamiya.
 • March 8, 2016 – NOAH: Genba Hirayanagi defeated Kaito Kiyomiya.
 • March 10, 12, 16, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya.
 • March 13, 15, 2016 – NOAH: Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya.
 • March 17, 2016 – Taichi & TAKA Michinoku Produce: Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Mitsuhiro Kitamiya defeated NEX4 (Ayato Yoshida, GO Asakawa & Kyu Mogami.
 • March 19, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya & Quiet Storm.
 • March 27, 2016 – We Are SUZUKI-GUN II: Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya defeated Hirai Kawato & Teruaki Kanemitsu.
 • April 6-8, 2016 – NOAH: Mitsuhiro Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya.
 • April 10, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (El Desperado, Taichi, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) defeated Genba Hirayanagi, Kaito Kiyomiya, Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa.
 • April 21, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito, Captain NOAH & Genba Hirayanagi defeated Kaito Kiyomiya, Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa.
 • April 23, 2016 – NOAH: Captain NOAH & Genba Hirayanagi defeated Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose.
 • April 24, 2016 – NOAH: Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) & Genba Hirayanagi defeated Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Taiji Ishimori.
 • April 25, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano & Taiji Ishimori defeated Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose.
 • April 26, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito & Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose.
 • April 29, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito, Captain NOAH & Genba Hirayanagi defeated Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) & Kaito Kiyomiya.
 • April 30, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito, Captain NOAH & Genba Hirayanagi defeated Kaito Kiyomiya, Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa.
 • May 3, 2016 – NOAH: Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya.
 • May 4, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya vs. Shiro Tomoyose ended in a time limit draw.
 • May 14, 2016 – NOAH: Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya.
 • May 15, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito, Hajime Ohara & Kenou defeated Kaito Kiyomiya & Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada).
 • May 19, 2016 – NJPW: Kaito Kiyomiya defeated Hirai Kawato.
 • May 20, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Taiji Ishimori defeated Shiro Tomoyose & Yoshinari Ogawa.
 • May 21, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Mohammed Yone defeated Shiro Tomoyose & Yoshinari Ogawa.
 • May 22, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Quiet Storm defeat Shiro Tomoyose & Yoshinari Ogawa.
 • May 25, 2016 – NOAH: El Desperado defeated Kaito Kiyomiya.
 • May 26, 2016 – NOAH:  Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) & Yoshinari Ogawa defeated Hajime Ohara, Kaito Kiyomiya & Kenou.
 • May 27, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Mohammed Yone defeated Shiro Tomoyose & Yoshinari Ogawa.
 • May 28, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito, Mohammed Yone & Quiet Storm defeated Kaito Kiyomiya, Shiro Tomoyose & Yoshinari Ogawa.
 • June 12, 2016 – NOAH: Andy Dalton & Taiji Ishimori defeated Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya.
 • June 16, 2016 – NOAH: Taiji Ishimori defeated Kaito Kiyomiya in the 1st round.
 • June 18, 2016 – We Are SUZUKI-GUN III: Kaito Kiyomiya won a royal rumble.
 • June 19, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano & Mohammed Yone defeated Akitoshi Saito & Kaito Kiyomiya.
 • June 21, 2016 – NOAH: Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) & Yoshinari Ogawa defeated Hajime Ohara, Kaito Kiyomiya & Kenou.
 • June 23, 2016 – NOAH: Mohammed Yone & Quiet Storm defeated Akitoshi Saito & Kaito Kiyomiya.
 • June 25, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (El Desperado, Shelton Benjamin & Taichi) defeated Kaito Kiyomiya, Maybach Taniguchi & Taiji Ishimori.
 • June 26, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Takashi Iizuka & Yoshinobu Kanemaru) defeated Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Toru Yano.
 • June 27, 2016 – NOAH: Mohammed Yone & Quiet Storm defeated Akitoshi Saito & Kaito Kiyomiya.
 • July 1, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya vs. Shiro Tomoyose ended in a time limit draw.
 • July 3, 2016 – NOAH: Mohammed Yone & Quiet Storm defeated Akitoshi Saito & Kaito Kiyomiya.
 • July 4, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Eclipse.
 • July 5, 2016 – NOAH: Atsushi Kotoge, Captain NOAH, Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya defeated Suzuki-gun (El Desperado, Taichi, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru).
 • July 15, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi, Takashi Iizuka & Takashi Sugiura) defeated Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya, Maybach Taniguchi & Quiet Storm.
 • July 23, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya & Masa Kitamiya.
 • July 24, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Sugiura) defeated Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya.
 • July 25, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Yoshinari Ogawa defeated Akitoshi Saito & Shiro Tomoyose.
 • July 30, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose.
 • August 6, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano & Masa Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose.
 • August 18, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (El Desperado, Taichi & TAKA Michinoku) defeated Hajime Ohara, Kaito Kiyomiya & Yoshinari Ogawa.
 • August 24, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji defeated Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Taichi).
 • August 25, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito, Hajime Ohara & Yoshinari Ogawa defeated Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose.
 • August 27, 2016 – NOAH: Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) defeated Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose.
 • August 28, 2016 – NOAH: Masa Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya.
 • August 29, 2016 – NOAH: Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose.
 • September 1, 2016 – NJPW: TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima), Katsuyori Shibata, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata defeated Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Maybach Taniguchi.
 • September 4, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya.
 • September 10, 2016 – NOAH: Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada), Hajime Ohara & Kenou defeated Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya, Shiro Tomoyose & Taiji Ishimori.
 • September 13, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano, Mohammed Yone & Quiet Storm defeated Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Toru Yano.
 • September 14, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (Davey Boy Smith Jr., Lance Archer & Minoru Suzuki) defeated Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Maybach Taniguchi.
 • September 15, 2016 – NOAH: Captain NOAH, Naomichi Marufuji & Toru Yano defeated Kaito Kiyomiya, Mohammed Yone & Quiet Storm.
 • September 17, 2016 – NOAH: Captain NOAH, Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa defeated Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose.
 • September 19, 2016 – NOAH: Katsuhiko Nakajima defeated Kaito Kiyomiya.
 • September 20, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (El Desperado, Minoru Suzuki & Takashi Sugiura) defeated Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya.
 • September 22, 2016 – NOAH: Captain NOAH, Naomichi Marufuji & Toru Yano defeated Kaito Kiyomiya, Mohammed Yone & Quiet Storm.
 • September 23, 2016 – NOAH: Daisuke Harada, Hajime Ohara, Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima & Kenou defeated Suzuki-gun (El Desperado, Minoru Suzuki, Taichi, TAKA Michinoku & Takashi Iizuka) in a tag team elimination match.
 • October 8, 2016 – NOAH: Akitoshi Saito, Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa defeated Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose.
 • October 11, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Sugiura) defeated Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima.
 • October 13, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) defeated Kaito Kiyomiya & Masa Kitamiya.
 • October 17, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Takashi Sugiura & Yoshinobu Kanemaru) defeated Atsushi Kotoge, Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima.
 • October 21, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Takashi Iizuka & Yoshinobu Kanemaru) defeated Atsushi Kotoge, Kaito Kiyomiya & Masa Kitamiya.
 • October 22, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya defeated Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Takashi Iizuka & Takashi Sugiura).
 • October 23, 2016 – NOAH: Minoru Suzki defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 3, 2016 – NOAH: Mohammed Yone defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 4, 2016 – NOAH: Masa Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 5, 2016 – NOAH: Atsushi Kotoge, Go Shiozaki & Masa Kitamiya defeated Alejandro Saez, Daisuke Harada & Kaito Kiyomiya.
 • November 8, 2016 – NOAH: Go Shiozaki defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 11, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori defeated Suzuki-gun (Davey Boy Smith Jr., El Desperado & Takashi Sugiura).
 • November 12, 2016 – NOAH: Davey Boy Smith Jr. defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 13, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (Davey Boy Smith Jr., Taichi & Takashi Sugiura) defeated Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji.
 • November 14, 2016 – NOAH: Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 15, 2016 – NOAH: Daisuke Harada, Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Taiji Ishimori defeated Atsushi Kotoge, Mohammed Yone, Naomichi Marufuji & Yoshinari Ogawa.
 • November 17, 2016 – NOAH: Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 19, 2016 – NOAH: Alejandro Saez, Atsushi Kotoge, Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori defeated Daisuke Harada, Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Masa Kitamiya.
 • November 22, 2016 – NOAH: Alejandro Saez defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 23, 2016 – NOAH: Suzuki-gun (Takashi Iizuka & Takashi Sugiura) defeated Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima.
 • December 2, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya, Mohammed Yone & Quiet Storm defeated Akitoshi Saito, Alejandro Saez, Hajime Ohara & Kenou.
 • December 3, 2016 – NOAH: Hitoshi Kumano & Katsuhiko Nakajima defeated Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji.
 • December 9, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Rionne Fujiwara.
 • December 10, 2016 – NOAH: HAYATA defeated Kaito Kiyomiya.
 • December 11, 2016 – NOAH: Go Shiozaki defeated Kaito Kiyomiya.
 • December 12, 2016 – NOAH: Go Shiozaki & Masa Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima.
 • December 14, 2016 – NOAH: Alejandro Saez & Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji.
 • December 17, 2016 – NOAH: Hi69 defeated Kaito Kiyomiya.
 • December 18, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya won a battle royal. Kaito Kiyomiya & Kotaro Yoshino defeated Akitoshi Saito & Rionne Fujiwara.
 • December 19, 2016 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Marines Mask.
 • December 23, 2016 – NOAH: Masa Kitamiya & Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima.
 • December 24, 2016 – NOAH: Alejandro Saez defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 7, 2017 – NOAH: Daisuke Harada defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 8, 2017 – NOAH: Kenou & Masa Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji.
 • January 9, 2017 – NOAH: Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 11, 2017 – NOAH: Hi69 defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 14, 2017 – NOAH: Go Shiozaki & Maybach Taniguchi defeated Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura.
 • January 16, 2017 – NOAH: Atsushi Kotoge & Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura.
 • January 18, 2017 – NOAH: Akitoshi Saito & Katsuhiko Nakajima defeated Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura.
 • January 20, 2017 – NOAH: Atsushi Kotoge & Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura.
 • January 21, 2017 – NOAH: Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 24, 2017 – NOAH: Kenou & Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya & Taiji Ishimori.
 • February 11, 2017 – NOAH: Hi69 & Katsuhiko Nakajima defeated Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura.
 • February 12, 2017 – NOAH: Akitoshi Saito & Go Shiozaki defeated Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura.
 • February 14, 2017 – NOAH: Hitoshi Kumano & Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura.
 • February 16, 2017 – NOAH: Hitoshi Kumano & Katsuhiko Nakajima defeated Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura.
 • February 17, 2017 – NOAH: Akitoshi Saito & Daisuke Harada defeated Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura.
 • February 18, 2017 – NOAH: Daisuke Harada defeated Kaito Kiyomiya.
 • February 19, 2017 – NOAH: Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya.
 • February 21, 2017 – NOAH: Daisuke Harada & HAYATA defeated Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura.
 • February 24, 2017 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura defeated Kenou & Masa Kitamiya.
 • March 13, 2017 – NOAH: James Storm defeated Kaito Kiyomiya.
 • March 16, 2017 – NOAH: Maybach Taniguchi, Mohammed Yone & Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya, Kenou & Takashi Sugiura.
 • March 17, 2017 – NOAH: Eddie Edwards defeated Kaito Kiyomiya.
 • March 19, 2017 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated YO-HEY.
 • March 20, 2017 – NOAH: Akitoshi Saito, Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya, Kenou & Takashi Sugiura.
 • March 22, 2017 – NOAH: Eddie Edwards, Maybach Taniguchi & Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya, Kenou & Takashi Sugiura.
 • March 23, 2017 – NOAH: Tadasuke defeated Kaito Kiyomiya.
 • March 25, 2017 – NOAH: Maybach Taniguchi & Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura.
 • April 11, 16, 2017 – NOAH: Cody Hall defeated Kaito Kiyomiya.
 • April 14, 2017 – NOAH: Tadasuke defeated Kaito Kiyomiya.
 • April 15, 2017 – NOAH: Atsushi Kotoge, Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima defeated Kaito Kiyomiya, Kenou & Takashi Sugiura.
 • April 22, 2017 – NOAH: Akitoshi Saito & Mohammed Yone defeated Kaito Kiyomiya & Takuya Nomura.
 • April 23, 2017 – NOAH: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya & Takuya Nomura.
 • April 24, 2017 – NOAH: Kenou & Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya & Takuya Nomura.
 • April 27, 2017 – NOAH: Maybach Taniguchi & Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya & Takuya Nomura.
 • April 29, 2017 – NOAH: Atsushi Kotoge & Go Shiozaki defeated Kaito Kiyomiya & Takuya Nomura.
 • April 30, 2017 – NOAH: KAZMA SAKAMOTO & Robbie E defeated Kaito Kiyomiya & Takuya Nomura.
 • May 3, 2017 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Takuya Nomura defeated Cody Hall & Randy Reign.
 • May 4, 2017 – NOAH: Takuya Nomura defeated Kaito Kiyomiya.
 • May 13, 2017 – NOAH: XX (Hi69 & Taiji Ishimori) & Katsuhiko Nakajima defeated Kaito Kiyomiya, Kenou & Takashi Sugiura.
 • May 14, 21, 2017 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Seiya Morohashi.
 • May 23, 2017 – NOAH: HAYATA defeated Kaito Kiyomiya.
 • May 26, 2017 – NOAH: Brian Cage defeated Kaito Kiyomiya.
 • May 27, 2017 – NOAH: Atsushi Kotoge defeated Kaito Kiyomiya.
 • May 28, 2017 – NOAH: Brian Cage, Cody Hall & Randy Reign defeated Kaito Kiyomiya, Kenou & Takashi Sugiura.
 • June 4, 2017 – NOAH: Go Shiozaki defeated Kaito Kiyomiya.
 • June 14, 2017 – Fortune Dreams 4: Go Shiozaki & Takuya Nomura defeated Kaito Kiyomiya & Yuji Okabayashi.
 • June 16, 2017 – NOAH: Maybach Taniguchi & Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya & Kenou.
 • June 17, 2017 – NOAH: Atsushi Kotoge & Go Shiozaki defeated Kaito Kiyomiya & Kenou.
 • June 18, 2017 – NOAH: RATEL’S (Daisuke Harada & Tadasuke) defeated Kaito Kiyomiya & Kenou.
 • June 20, 2017 – NOAH: YO-HEY defeated Kaito Kiyomiya.
 • June 21, 2017 – NOAH: Akitoshi Saito & Go Shiozaki defeated Kaito Kiyomiya & Kenou.
 • June 22, 2017 – NOAH: Mohammed Yone & Quiet Storm defeated Kaito Kiyomiya & Kenou.
 • June 25, 2017 – NOAH: Kenou defeated Kaito Kiyomiya.
 • July 14, 2017 – PWASD: Kaito Kiyomiya defeated El Mano del Diablo.
 • July 16, 2017 – Smash: Stu Grayson defeated Kaito Kiyomiya.
 • July 22, 2017 – PWA: Joey Allen defeated Kaito Kiyomiya and Rip Impact in a 3-way match.
 • July 31, 2017 – CWE: Kaito Kiyomiya defeated Rob Stardom.
 • August 1, 2017 – CWE: Kaito Kiyomiya & Kelly Klein defeated The Cannon Clan (Bobby Collins & Jacob Creed).
 • August 2, 2017 – CWE: Kaito Kiyomiya defeated Kenji Brea.
 • August 3, 2017 – CWE: Ethan Price, Kaz Karter, Kenji Brea & The Big Chief defeated Alex Anthony, Kaito Kiyomiya, Phil Atlas & The Canadian Cougar.
 • August 4, 2017 – CWE: Kaito Kiyomiya defeated Silas Young.
 • August 5, 2017 – CWE: Alex Anthony, Jonathan Gresham & Kaito Kiyomiya defeated Ethan Price, Kute Kody & Tasty Travis.
 • August 6, 2017 – CWE: Jonathan Gresham defeated Kaito Kiyomiya and Kenji Brea in a 3-way match.
 • August 7 ,2017 – CWE: Marky defeated Nite, Kaito Kiyomiya and Silas Young in a 4-way match.
 • August 8, 2017 – CWE: Jonathan Gresham & Kaito Kiyomiya defeated Kenji Brea & Silas Young.
 • August 9, 2017 – CWE: Jonathan Gresham & Kaito Kiyomiya defeated Bad Weather (K-Dos & Kaz Karter).
 • August 10, 2017 – CWE: Phil Atlas & Shane Sabre defeated Jonathan Gresham & Kaito Kiyomiya to retain the tag titles.
 • August 11, 2017 – CWE: Tony Kozina defeated Ethan Price, Jonathan Gresham and Kaito Kiyomiya in a 4-way match to retain the Canadian Unified Junior heavyweight title.
 • August 12, 2017 – CWE: Jacob Creed defeated Kaito Kiyomiya.
 • August 13, 2017 – CWE: Tyler Colton defeated Kaito Kiyomiya to retain the CWE title.
 • August 14, 2017 – CWE: Danny Duggan, Kaito Kiyomiya, Phil Atlas & Shane Sabre defeated Ethan Price, Jacob Creed, Kaz Karter & Tony Kozina.
 • August 15, 2017 – CWE: Tony Kozina defeated Kaito Kiyomiya to retain the Canadian Unified Junior heavyweight title.
 • August 16, 2017 – CWE: Alex Anthony, Kaito Kiyomiya, Phil Atlas & Shane Sabre defeated Bad Weather (K-Dos & Kaz Karter), Chase Owens & Tony Kozina.
 • August 17, 2017 – CWE: Alex Anthony, Danny Duggan & Kaito Kiyomiya defeated Chase Owens, Jacob Creed & Kute Kody.
 • August 18, 2017 – CWE: Chase Owens defeated Kaito Kiyomiya in the 1st round.
 • August 19, 2017 – CWE: Tyler Colton defeated Kaito Kiyomiya to retain the CWE title.
 • August 20, 2017 – CWE: Vinnie DaVinci defeated Kaito Kiyomiya.
 • August 27, 2017 – DWW: Mahabali Shera defeated Kaito Kiyomiya.
 • September 8, 2017 – PWASD: El Mano del Diablo defeated Kaito Kiyomiya.
 • September 15, 2017 – PWA: Josh Alexander defeated Kaito Kiyomiya and Super Kamikaze in a 3-way elimination match.
 • September 16, 2017 – PWA: Josh Alexander defeated Kaito Kiyomiya.
 • September 17, 2017 – Smash: Scotty O’Shea defeated Kaito Kiyomiya.
 • September 23, 2017 – CBPW: TARIK defeated Kaito Kiyomiya.
 • October 14, 2017 – BCW: Petey Williams defeated Idris Abraham, TARIK and Kaito Kiyomiya in a 4-way match.
 • October 29, 2017 – Smash: Sebastian Suave defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 18, 2017 – FLQ/Smash: Brent Banks defeated Evil Uno, Kaito Kiyomiya and Kevin Blackwood in a 4-way match.
 • November 19, 2017 – Smash: Kaito Kiyomiya defeated Shane Sabre.
 • November 25, 2017 – MCW: Rip Impact defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 26, 2017 – Smash: Kaito Kiyomiya defeated Vaughn Vertigo.
 • December 1, 2017 – PWA: Eric Cairnie defeated Kaito Kiyomiya to retain the PWA Elite title.
 • December 2, 2017 – PWA: Jimmy King defeated Kaito Kiyomiya.
 • December 9, 2017 – CBPW: Stratos Fear defeated Kaito Kiyomiya to retain the Blue Ribbon title.
 • December 23, 2017 – IMPACT Wrestling Xplosion: KM defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 6, 2018 – NOAH: Kenou defeated Kaito Kiyomiya to retain the GHC heavyweight title.
 • January 7, 2018 – NOAH: Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Yuko Miyamoto defeated Akitoshi Saito, Kenou & Takashi Sugiura.
 • January 8, 2018 – NOAH: Atsushi Kotoge, Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Hitoshi Kumano, Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya.
 • January 13, 2018 – IMPACT Wrestling Xplosion (Taped): Eddie Edwards defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 15, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Andrew Everett.
 • January 19, 2018 – NOAH: Masa Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 20, 2018 – NOAH: Kenou defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 21, 2018 – NOAH: Atsushi Kotoge, Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Hitoshi Kumano, Mohammed Yone & Quiet Storm.
 • January 27, 2018 – IMPACT Wrestling Xplosion (Taped): Kongo Kong defeated Kaito Kiyomiya.
 • January 27, 2018 – NOAH: Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya.
 • February 2, 2018 – NOAH: Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya.
 • February 10, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Hitoshi Kumano.
 • February 11, 2018 – NOAH: Kenou defeated Kaito Kiyomiya and Takashi Sugiura in a 3-way match.
 • February 12, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Cody Hall & Jay Bradley.
 • February 16, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai.
 • February 22, 2018 – NOAH: Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya and Kenou in a 3-way match.
 • February 23, 2018 – NOAH: Atsushi Kotoge, Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Akitoshi Saito, Kenou & Takashi Sugiura.
 • February 24, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Cody Hall.
 • March 3, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Cody Hall & Jay Bradley.
 • March 4, 2018 – NOAH: Atsushi Kotoge, Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Akitoshi Saito, Kenou & Takashi Sugiura.
 • March 11, 2018 – NOAH: Go Shiozaki defeated Kaito Kiyomiya.
 • March 18, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Akitoshi Saito & Masao Inoue.
 • March 20, 2018 – NOAH: 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya.
 • March 29, 2018 – NOAH: Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO vs. Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya ended in a double count-out.
 • March 31, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya.
 • April 3, 2018 – NOAH: Daisuke Harada, Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Hajime Ohara, Kenou & Takashi Sugiura.
 • April 7, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs. Kenou & Takashi Sugiura ended in a time limit draw.
 • April 8, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Cody Hall.
 • April 9, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Atsushi Kotoge & Naomichi Marufuji.
 • April 11, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Kenou & Takashi Sugiura to win the Global Tag Legue 2018.
 • April 14, 2018 – NOAH: Masa Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya.
 • April 15, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya won a gauntlet battle royal. Katsuhiko Nakajima defeated Kaito Kiyomiya.
 • April 26, 2018 – Toshiaki Kawada Produce: Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Kazusada Higuchi defeated Shiro Koshinaka, Tamon Honda & Yoshiaki Fujiwara.
 • April 28, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Cody Hall.
 • April 29, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya to win the tag team titles.
 • May 4, 2018 – NOAH: Katsuhiko Nakajima defeated Kaito Kiyomiya by referee’s decision.
 • May 9, 2018 – NOAH: Masa Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya.
 • May 11, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Hitoshi Kumano.
 • May 13, 2018 – NOAH: Katsuhiko Nakajima defeated Kaito Kiyomiya.
 • May 15, 2018 – NOAH: Go Shiozaki, Hi69, Kaito Kiyomiya & Minoru Tanaka defeated RATEL’S (Daisuke Harada & Tadasuke), Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya in a tag team elimination match.
 • May 21, 2018 – NOAH: Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Minoru Tanaka defeated Daisuke Harada, Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya.
 • May 26, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated HAYATA.
 • May 27, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Masao Inoue.
 • May 29, 2018 – NOAH: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya defeated Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya to win the GHC tag team titles.
 • June 2, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Atsushi Kotoge & Kenou.
 • June 3, 2018 – NOAH: Akitoshi Saito, Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura defeated Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Maybach Taniguchi.
 • June 10, 2018 – NOAH: Kenou defeated Kaito Kiyomiya to become #1 contender for the GHC heavyweight title.
 • June 11, 2018 – Fortune Dream 5: Ayato Yoshida & Kaito Kiyomiya defeated Takuya Nomura & Toru Sugiura.
 • June 16, 2018 – NOAH: Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya defeated RATEL’S (HAYATA & YO-HEY).
 • June 18, 2018 – NOAH: Atsushi Kotoge, Kaito Kiyomiya & Kenou defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) & Takashi Sugiura.
 • June 19, 2018 – NOAH: Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Kenou defeated Naomichi Marufuji, Quiet Storm & Takashi Sugiura.
 • June 21, 2018 – NOAH: Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm).
 • June 23, 2018 – NOAH: 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) defeated Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya.
 • June 24, 2018 – NOAH: 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) & Naomichi Marufuji defeat Atsushi Kotoge, Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima.
 • June 26, 2018 – NOAH: Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm).
 • June 30, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Junta Miyawaki.
 • July 7, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Kenou defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm).
 • July 8, 2018 – Riki Choshu Produce: Kaito Kiyomiya, Shogun Okamoto & Yuko Miyamoto defeated KAZMA SAKAMOTO, Masato Tanaka & Shiro Koshinaka.
 • July 10, 2018 – Riki Choshu Produce: Naomichi Marufuji, Shotaro Ashino & Tatsumi Fujinami defeated Kaito Kiyomiya, Koji Doi & Shingo Takagi.
 • July 15, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated Quiet Storm & Takashi Sugiura.
 • July 16, 2018 – NOAH: Akitoshi Saito, Naomichi Marufuji, Quiet Storm & Takashi Sugiura defeated Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya.
 • July 17, 2018 – NOAH: Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya defeated Cody Hall & Maybach Taniguchi.
 • July 19, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Kenou defeated Cody Hall & Maybach Taniguchi.
 • July 20, 2018 – NOAH: 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm), Akitoshi Saito, Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura defeated Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima, Kenou & Masa Kitamiya.
 • July 28, 2018 – NOAH: 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm), Masato Tanaka & Takashi Sugiura defeated Atsushi Kotoge, Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Kenou.
 • July 31, 2018 – NOAH: Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima, Kenou & Masa Kitamiya defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm), Akitoshi Saito, Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura.
 • August 5, 2018 – NOAH: 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) defeated Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya. Kaito Kiyomiya also won a battle royal.
 • August 18, 2018 – NOAH: Atsushi Kotoge, Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima, Kenou & Masa Kitamiya defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm), Akitoshi Saito, Masato Tanaka & Naomichi Marufuji in a tag team elimination match.
 • August 23, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Kenou & Masa Kitamiya defeated Akitoshi Saito, Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura.
 • August 25, 2018 – NOAH: Daisuke Harada, Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) & Hi69.
 • August 26, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima, Kenou & Masa Kitamiya defeated Akitoshi Saito, Naomichi Marufuji, Quiet Storm & Takashi Sugiura.
 • September 1, 2018 – NOAH: Taiyo Kea & The Aggression (Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya) defeated Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & KAZMA SAKAMOTO.
 • September 2, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima & Kenou defeated Akitoshi Saito, Naomichi Marufuji & Takuma Sano.
 • September 8, 2018 – NOAH: Cody Hall, KAZMA SAKAMOTO, Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai defeated Atsushi Kotoge, Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Tadasuke.
 • September 9, 2018 – NOAH: Akitoshi Saito & Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya & Kenou to retain the GHC tag team titles.
 • September 14, 2018 – NOAH: Cody Hall & Maybach Taniguchi defeated Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya.
 • September 15, 2018 – NOAH: 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) & Akitoshi Saito defeated Kaito Kiyomiya, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura.
 • September 16, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs. Cody Hall & Maybach Taniguchi ended in a double count-out.
 • September 17, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Kenou defeated Daisuke Harada & Yoshiki Inamura.
 • September 18, 2018 – NOAH: Akitoshi Saito, Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima & Kenou.
 • September 29, 2018 – NOAH: Cody Hall, Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai defeated Atsushi Kotoge, Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya.
 • September 30, 2018 – NOAH: 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) & Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya.
 • October 1, 2018 – Toshiaki Kawada Produce Holy War Vol. 3: Shiro Koshinaka, Takao Omori & Yoshiaki Fujiwara defeated Daichi Hashimoto, Kaito Kiyomiya & Toru Sugiura.
 • October 4, 2018 – NOAH: Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Masa Kitamiya defeated Hitoshi Kumano, Junta Miyawaki & Yoshiki Inamura.
 • October 7, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Hajime Ohara defeated Junta Miyawaki & Kaito Kiyomiya.
 • October 11, 2018 – NOAH: Mohammed Yone & Takashi Sugiura defeated Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya.
 • October 13, 2018 – NOAH: HAYATA, Kaito Kiyomiya & Kenou defeated Atsushi Kotoge, Hajime Ohara & Katsuhiko Nakajima.
 • October 14, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Kenou defeated KAZMA SAKAMOTO & Mitsuya Nagai.
 • October 15, 2018 – NOAH: Hi69, Junta Miyawaki & Minoru Tanaka defeated Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura.
 • October 16, 2018 – NOAH: Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima.
 • October 18, 2018 – NOAH: Cody Hall & Maybach Taniguchi defeated Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya.
 • October 30, 2018 – NOAH: 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm), Hajime Ohara & Hitoshi Kumano defeated Atsushi Kotoge, Junta Miyawaki, Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura.
 • November 8, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Takashi Sugiura.
 • November 11, 2018 – NOAH: Hi69, Minoru Tanaka, Mohammed Yone & Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima, Rising HAYATO & Yoshiki Inamura.
 • November 12, 2018 – NOAH: Kazusada Higuchi defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 14, 2018 – NOAH: Atsushi Kotoge defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 16, 2018 – NOAH: Cody Hal defeated Kaito Kiyomiya.
 • November 17, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Mohammed Yone.
 • November 18, 2018 – NOAH: Go Shiozaki & Koji Kanemoto defeated Kaito Kiyomiya & Minoru Tanaka.
 • November 21, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Go Shiozaki.
 • November 22, 2018 – NOAH: Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya defeated Cody Hall & Masao Inoue.
 • November 23, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Maybach Taniguchi.
 • November 25, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Katsuhiko Nakajima to win the 2018 Global League.
 • December 7, 2018 – NOAH: Kotaro Suzuki & Takashi Sugiura defeated Daisuke Harada & Kaito Kiyomiya.
 • December 9, 2018 – NOAH: Back Breakers (Hajime Ohara & Hitoshi Kumano) & Kaito Kiyomiya defeated Hi69, Minoru Tanaka & Takashi Sugiura.
 • December 12, 2018 – NOAH: Kotaro Suzuki, Takashi Sugiura & Yoshinari Ogawa defeated Kaito Kiyomiya & RATEL’S (Daisuke Harada & Tadasuke).
 • December 13, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Kenou & Masa Kitamiya defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) & Takashi Sugiura.
 • December 14, 2018 – NOAH: Daisuke Harada, Kaito Kiyomiya & Kenou defeated Akitoshi Saito, Kotaro Suzuki & Takashi Sugiura.
 • December 16, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Takashi Sugiura to win the GHC heavyweight title.
 • December 24, 2018 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Kenou and Kinya Okada in a 3-way match. Kaito Kiyomiya was also in the Christmas rumble match won by Atsushi Kotoge.
 • December 28, 2018 – Riki Choshu Produce: Masa Kitamiya, Riki Choshu & Tatsumi Fujinami defeated Jun Kasai, Kaito Kiyomiya & NOSAWA Rongai.
 • January 6, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Kenou to retain the GHC heavyweight title.
 • January 11, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya & RATEL’S (Daisuke Harada & HAYATA) defeated Atsushi Kotoge, Hi69 & Minoru Tanaka.
 • January 12, 2019 – NOAH: Hi69, Kaito Kiyomiya & Minoru Tanaka defeated Masa Kitamiya & RATEL’S (Daisuke Harada & Tadasuke).
 • January 13, 2019 – NOAH: Masa Kitamiya & YO-HEY defeated Daisuke Harada & Kaito Kiyomiya.
 • January 19, 2019 – NOAH: Back Breakers (Hajime Ohara & Hitoshi Kumano) & Kaito Kiyomiya defeated Go Shiozaki, Hi69 & Minoru Tanaka.
 • January 20, 2019 – NOAH: Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima defeated Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura.
 • January 21, 2019 – NOAH: Hi69, Masa Kitamiya & Minoru Tanaka defeated Back Breakers (Hajime Ohara & Hitoshi Kumano) & Kaito Kiyomiya.
 • January 23, 2019 – NOAH: Back Breakers (Hajime Ohara & Hitoshi Kumano) & Masa Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya & RATEL’S (HAYATA & Tadasuke).
 • January 25, 2019 – NOAH: Masa Kitamiya & YO-HEY defeated Daisuke Harada & Kaito Kiyomiya.
 • January 26, 2019 – NOAH: Koji Kanemoto, Kotaro Suzuki & Masa Kitamiya defeated Kaito Kiyomiya & RATEL’S (HAYATA & Tadasuke).
 • January 30, 2019 – Shiro Koshinaka 40th Anniversary Samurai Festival: Heisei Ishingun (AKIRA, Akitoshi Saito, Masashi Aoyagi, Shiro Koshinaka) & Kengo Mashimo defeated Daichi Hashimoto, Kaito Kiyomiya, Kyu Mogami, Shotaro Ashino & Tetsuya Endo.
 • February 1, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Masa Kitamiya to retain the GHC heavyweight title.
 • February 11, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya & RATEL’S (Daisuke Harada & Tadasuke) defeated Hi69, Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji.
 • February 13, 2019 – NOAH: Daisuke Harada, Hiroshi Yamato & Kaito Kiyomiya defeated Hi69, Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji.
 • February 17, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Yoshiki Inamura.
 • February 22, 2019 – NOAH: Back Breakers (Hajime Ohara & Hitoshi Kumano), Hiroshi Yamato & Kaito Kiyomiya defeated Kotaro Suzuki, Naomichi Marufuji, YO-HEY & Yoshinari Ogawa.
 • February 24, 2019 – NOAH: Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji defeated Daisuke Harada & Kaito Kiyomiya.
 • March 2, 2019 – NOAH: Daisuke Harada, Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima defeated Masa Kitamiya, Minoru Tanaka, Naomichi Marufuji & Yoshiki Inamura.
 • March 3, 2019 – NOAH: Daisuke Harada, HAYATA & Kaito Kiyomiya defeated Hi69, Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji.
 • March 10, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Naomichi Marufuji to retain the GHC heavyweight title.
 • March 16, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, YO-HEY & Yoshinari Ogawa defeated Daisuke Harada, HAYATA & Tadasuke.
 • March 17, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Kenou defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm).
 • March 19, 2019 – NOAH: Daisuke Harada, Kaito Kiyomiya & Kenou defeated Hajime Ohara, Mohammed Yone & Quiet Storm.
 • March 20, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Kenou & Minoru Tanaka defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hajime Ohara.
 • March 21, 2019 – NOAH: HAYATA, Kaito Kiyomiya & Kenou defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano.
 • March 29, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & HAYATA defeated Kaito Kiyomiya, Kenou & YO-HEY.
 • April 6, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Kenou defeated Atsushi Kotoge & Mitsuya Nagai.
 • April 7, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Kenou & RATEL’S (HAYATA & Tadasuke) defeated Kotaro Suzuki, Naomichi Marufuji, YO-HEY & Yoshinari Ogawa.
 • April 13, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Kenou defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm).
 • April 14, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) vs. Kaito Kiyomiya & Kenou ended in a time limit draw.
 • April 17, 2019 – NOAH: KAZMA SAKAMOTO & Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya & Kenou.
 • April 21, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Kenou defeated Maybach Taniguchi & Yuji Hino.
 • April 27, 2019 – NOAH: Daisuke Harada, Kaito Kiyomiya, Kenou & Tadasuke defeated Kotaro Suzuki, Naomichi Marufuji, YO-HEY & Yoshinari Ogawa.
 • April 28, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Kenou defeated Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura.
 • April 29, 2019 – NOAH: Hi69, Kaito Kiyomiya, Kenou & Minoru Tanaka defeated Naomichi Marufuji, Shiro Koshinaka, YO-HEY & Yoshinari Ogawa.
 • April 30, 2019 – NOAH: Akitoshi Saito & Masao Inoue defeated Kaito Kiyomiya & Kenou by count-out.
 • May 2, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano defeated Atsushi Kotoge, Junta Miyawaki & Kaito Kiyomiya.
 • May 4, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated Kenou & Masa Kitamiya.
 • May 11, 2019 – NOAH: Hi69, Kaito Kiyomiya & Minoru Tanaka defeated Atsushi Kotoge, Kenou & Masa Kitamiya.
 • May 12, 2019 – NOAH: Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura defeated Junta Miyawaki, Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi.
 • May 19, 2019 – NOAH: Atsushi Kotoge, Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura defeated Akitoshi Saito, Kaito Kiyomiya, Minoru Tanaka & Shuhei Taniguchi.
 • May 28, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Kaito Kiyomiya defeated Hideki Suzuki, KAZMA SAKAMOTO & Takashi Sugiura.
 • May 30, 2019 – NOAH: Atsushi Kotoge, Kenou & Masa Kitamiya defeated Hi69, Kaito Kiyomiya & Minoru Tanaka.
 • May 31, 2019 – NOAH: Akitoshi Saito, Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated Atsushi Kotoge, Kenou & Masa Kitamiya.
 • June 1, 2019 – NOAH: Akitoshi Saito, Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated Hajime Ohara, NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura.
 • June 2, 2019 – NOAH: KAZMA SAKAMOTO & Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya & Mohammed Yone.
 • June 8, 2019 – NOAH: Naomichi Marufuji, Shuhei Taniguchi & Takashi Sugiura defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Kaito Kiyomiya.
 • June 9, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Takashi Sugiura to retain the heavyweight title.
 • June 13, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya & RATEL’S (Daisuke Harada & Tadasuke) defeated Atsushi Kotoge, Kenou & Masa Kitamiya.
 • June 19, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Minoru Tanaka & Shuhei Taniguchi defeated Atsushi Kotoge, Kenou & Masa Kitamiya.
 • June 22, 2019 – NOAH: Atsushi Kotoge, Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura defeated Hi69, Kaito Kiyomiya, Minoru Tanaka & Shuhei Taniguchi.
 • June 23, 2019 – NOAH: Akitoshi Saito, Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura.
 • June 26, 2019 – Riki Choshu Produce: Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated Hitoshi Kumano & Katsuhiko Nakajima.
 • June 27, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji defeated Atsushi Kotoge, Kenou & Masa Kitamiya.
 • June 29, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) & Minoru Tanaka defeated Akitoshi Saito, Kaito Kiyomiya, Masao Inoue, Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi.
 • July 6, 2019 – NOAH: Akitoshi Saito, Kaito Kiyomiya, Masao Inoue & Shuhei Taniguchi defeated Hi69, Katsuhiko Nakajima, Kotaro Suzuki & Naomichi Marufuji.
 • July 12, 2019 – NOAH: RATEL’S (HAYATA & Tadasuke), Akitoshi Saito, Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm), Hi69, Hitoshi Kumano & Katsuhiko Nakajima.
 • July 15, 2019 – NOAH: Chris Ridgeway, Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Naomichi Marufuji.
 • July 19, 2019 – NOAH: Chris Ridgeway, Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi defeated Atsushi Kotoge, Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura.
 • July 20, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & RATEL’S (Daisuke Harada & YO-HEY) & Mohammed Yone defeated Akitoshi Saito, Kaito Kiyomiya, Masao Inoue, Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi.
 • July 21, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) defeated Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi to retain the GHC tag team titles.
 • July 26, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Minoru Tanaka & Shuhei Taniguchi defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano.
 • July 27, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Katsuhiko Nakajima to retain the GHC heavyweight title.
 • August 4, 2019 – NOAH: Hideki Suzuki & Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi.
 • August 16, 2019 – NOAH: Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura defeated Junta Miyawaki & Kaito Kiyomiya.
 • August 18, 2019 – NOAH: Akitoshi Saito, Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya, Masao Inoue & Shuhei Taniguchi defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm), RATEL’S (HAYATA & YO-HEY) & Naomichi Marufuji.
 • August 20, 2019 – NOAH: Alexander Hammerstone & Kaito Kiyomiya defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm).
 • August 21, 2019 – NOAH: Alexander Hammerstone, Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano.
 • August 23, 2019 – NOAH: Alexander Hammerstone, Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura).
 • August 24, 2019 – NOAH: Alexander Hammerstone & Kaito Kiyomiya defeated Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji.
 • August 25, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji defeated Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura).
 • August 26, 2019 – NOAH: TAKAYAMANIA EMPIRE 2: Daisuke Harada, Junta Miyawaki & Kaito Kiyomiya defeated Konosuke Takeshita, Mizuki Watase & Yuki Ueno.
 • August 29, 2019 – NOAH: Alexander Hammerstone & Kaito Kiyomiya defeated Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi.
 • September 6, 2019 – NOAH: Alexander Hammerstone, Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) & Naomichi Marufuji.
 • September 7, 2019 – NOAH: Alexander Hammerstone, Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura).
 • September 8, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Minoru Tanaka & Shuhei Taniguchi defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano.
 • September 9, 2019 – NOAH: Sugiura-gun (Hajime Ohara, KAZMA SAKAMOTO & NOSAWA Rongai), El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Kinya Okada defeated Hi69, Junta Miyawaki, Kaito Kiyomiya, Minoru Tanaka & Seiya Morohashi.
 • September 16, 2019 – NOAH: Jun Akiyama, Kaito Kiyomiya & Keiji Muto defeated Masaaki Mochizuki, Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi.
 • September 21, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi defeated Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura).
 • September 23, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Kaito Kiyomiya defeated Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura).
 • September 29, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Masao Inoue & Naomichi Marufuji defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano.
 • October 3, 2019 – NOAH: Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura) defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Kaito Kiyomiya.
 • October 9, 2019 – NOAH: Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura) defeated Hi69, Kaito Kiyomiya & Minoru Tanaka.
 • October 11, 2019 – NOAH: RATEL’S (Tadasuke & YO-HEY) & Naomichi Marufuji defeated RATEL’S (Daisuke Harada & HAYATA) & Kaito Kiyomiya.
 • October 13, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Kaito Kiyomiya defeated Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura).
 • October 20, 2019 – NOAH: Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima defeated Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura).
 • October 22, 2019 – NOAH: Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura) defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Kaito Kiyomiya by referee’s decision.
 • November 2, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Kenou to retain the heavyweight title.
 • November 9, 2019 – NOAH: Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura) defeated Kaito Kiyomiya, Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji.
 • November 10, 2019 – NOAH: Hi69, Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano.
 • November 11, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi defeated Sugiura-gun (Hajime Ohara & Takashi Sugiura) & El Hijo del Dr. Wagner Jr..
 • November 13, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi defeated Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura.
 • November 16, 2019 – NOAH: Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura) defeated Hi69, Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji.
 • November 26, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya, Masao Inoue & Naomichi Marufuji.
 • December 3, 2019 – NOAH: Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm), Akitoshi Saito & Masao Inoue.
 • December 5, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano.
 • December 6, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Yoshiki Inamura.
 • December 7, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano defeated Hi69, Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi.
 • December 8, 2019 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Minoru Tanaka.
 • December 10, 2019 – NOAH: Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura) defeated Hi69, Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji.
 • December 11, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya, Masao Inoue & Shuhei Taniguchi.
 • December 12, 2019 – NOAH: 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) & AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) defeated Akitoshi Saito, Kaito Kiyomiya, Masao Inoue & Shuhei Taniguchi.
 • December 14, 2019 – NOAH: Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura defeated Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura).
 • December 22, 2019 – NOAH: Daisuke Harada, Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji defeated AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano.
 • December 27, 2019 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) defeated Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi.
 • December 31, 2019 – W-1: Daiki Inaba & Kaito Kiyomiya defeated Katsuhiko Nakajima & Shotaro Ashino.
 • January 4, 2020 – NOAH: Go Shiozaki defeated Kaito Kiyomiya to win the GHC heavyweight title.
 • January 5, 2020 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated El Hijo del Dr. Wagner Jr..
 • January 10, 2020 – NOAH: Stinger (Atsushi Kotoge, Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa) & Kaito Kiyomiya defeated RATEL’S (Daisuke Harada, HAYATA, Tadasuke & YO-HEY).
 • January 11, 2020 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano defeated Kaito Kiyomiya, Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi.
 • January 12, 2020 – NOAH: RATEL’S (HAYATA & Tadasuke), Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated Sugiura-gun (El Hijo del Dr. Wagner Jr., Hajime Ohara & Takashi Sugiura) & Kinya Okada.
 • January 19, 2020 – NOAH: RATEL’S (Daisuke Harada, HAYATA & Tadasuke) & Kaito Kiyomiya defeated Stinger (Atsushi Kotoge, Chris Ridgeway, Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa).
 • January 21, 2020 – NOAH: Stinger (Chris Ridgeway & Yoshinari Ogawa) defeated HAYATA & Kaito Kiyomiya.
 • January 22, 2020 – NOAH: Kongoh (Hao, Kenou, Masa Kitamiya, Nio & Yoshiki Inamura) defeated Hitoshi Kumano, Junta Miyawaki, Kaito Kiyomiya, Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi.
 • January 23, 2020 – NOAH: Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi defeated Sugiura-gun (Dick Togo, El Hijo del Dr. Wagner Jr., Hajime Ohara & Takashi Sugiura).
 • January 25, 2020 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima), Atsushi Kotoge, Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji defeated Kongoh (Hao, Kenou, Masa Kitamiya, Nio & Yoshiki Inamura).
 • January 30, 2020 – NOAH: Kongoh (Hao, Kenou, Masa Kitamiya, Nio & Yoshiki Inamura) defeated Hitoshi Kumano, Junta Miyawaki, Kaito Kiyomiya, Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji.
 • February 7, 2020 – NOAH: Sugiura-gun (Hajime Ohara, NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura) defeated Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Minoru Tanaka.
 • February 8, 2020 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Hitoshi Kumano.
 • February 9, 2020 – NOAH: AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Mohammed Yone defeated Kaito Kiyomiya, Masao Inoue & Shuhei Taniguchi.
 • February 16, 2020 – NOAH: Sugiura-gun (Kazuyuki Fujita & Takashi Sugiura) defeated Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya.
 • February 19, 2020 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Minoru Tanaka defeated Sugiura-gun (Hajime Ohara & Takashi Sugiura).
 • February 22, 2020 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated Kinya Okada & Takashi Sugiura.
 • February 24, 2020 – NOAH: Takashi Sugiura defeated Kaito Kiyomiya to retain the GHC National title.
 • March 21, 2020 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Kinya Okada.
 • March 22, 2020 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Yoshiki Inamura.
 • April 5, 2020 – NOAH: Masaaki Mochizuki & Naomichi Marufuji defeated Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi.
 • April 13, 2020 – NOAH: Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi defeated El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Rene Dupree.
 • April 14, 2020 – NOAH: Kongoh (Kenou & Masa Kitamiya) defeated Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi.
 • April 18, 2020 – NOAH: Stinger (Atsushi Kotoge & Yoshinari Ogawa) defeated Kaito Kiyomiya & Kotaro Suzuki.
 • April 19, 2020 – NOAH: Kaito Kiyomiya, Keiji Muto & Minoru Tanaka defeated Sugiura-gun (Hideki Sekine, Hideki Suzuki & Kazushi Sakuraba).
 • May 9, 2020 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Atsushi Kotoge.
 • May 10, 2020 – NOAH: Kaito Kiyomiya defeated Hao.